Református Reálgimnázium, Karcag, 1940

mv л TISZÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET Á KARCAGI REFORMÁTUS NAGYKUN GIMNÁZIUM (VII—Vili. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) VK.ONYVE AZ 1940—1941. ISKOLAI ÉVRŐL (AZ INTÉZET 265. ISKOLAI ÉVE) KÖZZÉTESZI DR. GAÁL LÁSZLÓ TANÜGYI FŐTANÁCSOS, GIMN. IGAZGATÓ KARCAG, 1941 KERTÉSZ JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA, KARCAG

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék