Református Reálgimnázium, Karcag, 1941

INTERNATUS. DEBRECENI TANKERÜLET. TISZÁNTÚLI REF. EGYHÁZKERÜLET. A KARCAGI REFORMÁTUS NAGYKUN GIMNÁZIUM (Vili. OSZTÁLY REÁLGIMNÁZIUM) évkönyvé AZ 1941—1942. ISKOLAI ÉVRŐL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CCLXVI. EVÉBEN SZERKESZTETTE: DR. GAÁL LÁSZLÓ tanügyi főtanácsos. GIMN. IGAZGATÓ ISKOLAFENNTARTÓ A KARCAGI REFORMÁTUS EGYHÁZ. KARCAG, 1942. KERTÉSZ JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA, KARCAG.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék