Kárpáti Igaz Szó, 1993. április-június (74. évfolyam, 37-73. szám)

1993-06-26 / 72. szám

IVI. ТНЕ11Ш1М||1(||ИМ|ЩЩШ1(> kárpAti КЖ/ SZŐ і ­........... .Пі. Ill IM 1993. JÚNIUS 26., SZOMBAT A KIJEVI ÉS A MOSZKVAI TELEVÍZIÓ MŰSORA Június 28., hétfő Ukrán TV—1 14.00: Filmösszeállítás. 16.00: Hírek. 16.10: Ifjú tehetségek. 16.40: Szabadíts meg bennünket a gonosztól. Tv-film. 17.05: Magyar nyelvű műsor. 10.00: Hírek. 19.20: Hangsúlyok. 19.30: A Hromada Alkotó Egyesülés bemutatja. 20.30: M. Sztefjnk énekel. 20.55: IP Kijev. 21.00: Hírek. 21.30: IP Kijev. 21.35: Családi körülmények miatt. Tv­­film. 22.40: Varázssttgár. Találkozó Kira Muratova filmrendezővel. 23.25: Wimbledoni tenisztorna. 0.20: Hírek. Ukrán TV—2, Moszkvai (Oroszországi) TV 7.00: Hírek. 7.25: Üzletemlterek órá­ja. 7.55: Reggeli hangverseny. 8.10: Be­járat az udvar felől. 11.00: Büszkeség és előítéletek. Film. 12.40: Falusi kérdés. 13.00: Hírek. 13.25: Viszontlátásra, fiúk! Film. 14.45: Oleg Gazmanov énekel. 14.55: Amerika természetvilágáról. Dok.-filtn. 15.25:Tam-tam hírek. 15.40: Csak önöknek. 16.10: Oroszországi hul­lámhosszon. 16.55: Honfitársak. 17.25: Menekvés 911. 18.20: Business Orosz­országban. 18.45: Kijevi körkép. 19.05: Névjegy. Hanna Bezulik. 19.10: Rajz­film. 19.30: Rajzfilm. 19.40: CNN. 20.00: Retikiil. 20.30: Az igazság fénye. 20.35: Nézd. 20.50: Csak férfiaknak. 21.20: XX. századi világszemlélet. 21.40: Solomon Nortap odisszeája. Film. I. r. 22.30: Információs tv-szolgálat—3. 22.40: Mától máig. 22.50: Fortuna. Ke­reskedelmi szemle. 23.00: Az Opel Ki­jevijén. 23.05: Egy zsák só. 23.30: Név­jegy. 23.35: Egyveleg. 0.15: Információs tv-szolgálat—3. Moszkvai (Osztankinói) TV 5.00: Hírek. 5.20: Reggeli torna. 5.30: Reggel. 7.45: A cég garantálja. 8.00: Hírek. 8.20: Tudományos ismeretter­jesztő film. 8.35: Tv-játék gyerekeknek. 9.30: Mit? Hol? Mikor? 10.40: Gól. II. 00: Hírek. 13.00: Wimbledoni te­nisztorna. 14.00: Hírek. 14.25: Tv-egy­­veleg. 15.10: Hangverseny. 15.30: Maja,' a méhecske. Rajzfilm. 15.55: Tévéme­moárok. 16.15: Csillagéra. 17.00: Hírek. 17.30: A Szentpétervári Fehér Éjszakák Nemzetközi Zenei Fesztivál krónikája. 17.50: Időjárás-előrejelzés. 17.55: Gól. 18.55: Mecénás. Múvészeti-publiciszti­­kai műsor. 19.40: Jó éjszakát, gyerekek! 20.00: Híratló. 20.40: A szerelem ábé­céje. Tv-film. 6. r. 21.10: Frederico-ka­­talógus. 22.40: Választás—2000.23.25: Montázs. 23.30: Jó napot! A szflnetlicn: Hírek, 0.05: Press-express. Június 29-, kedd Ukrán TV—1 7.00: Zenés tájékoztató műsor. 8.00: Lesz Kurbasz színháza. Élet és halál ...és feltámadás. 8.40: Tarasz Melnicsuk. Tv-film. 9.10: Unictim. Film. 10.35: Jó egészséget! 11.05: Wimbledoni tenisz­torna. 12.00 és 16.00: Hírek. 12.10: Filmösszeállítás. 16.10: Gyerekeknek. Találkozás a barátokkal. 16.40: Folk­lórműsor. 17.15: Napról napra (román nyelven). 18.00: A Csernobili Harangok tv-maraton hangversenyprogramja. 1. rész. 19.00: Hírek. 19.10: Híradó. 19.35: A képviselőké a szó. 20.10: Ze­nés párbeszédek. Nemzetközi fesztivál. 20,40: Jó éjszakát, gyerekek! 20.55: IP Kijev. 21.00: Hírek. 2.1.30: Sporthírek. 21.40: IP Kijev. 21.45: Családi körül­mények miatt. Tv-film. 2. rész. 23.35: Wimbledoni tenisztorna. 0.30: Hírek. Ukrán TV—2, Moszkvai (Oroszországi) TV 7.00: Hírek. 7.25: Üzletemlterek órá­ja. 7.55: Vinil-dzsungel. 8.25: A K-2 bemutatja. 11.00: Film. 12.25: Szabad­idő. 12.40: Falusi kérdés. 13.00: Hírek. 13.25: Opium. Film. 14.35: Párhuza­mok. 15.00: Tv-börze. 15.30: Tam-tam hírek. 1 5.45: Roszt stúdió. 16.15: Orosz­­országi hullámhosszon. 17.00: Mesék szülőknek. 17.30: Urak — elvtársak. 17.45: Ukrán dallamok. 18.00: Az Uk­rajnai Legfelsőbb Tanács 7. ülésszakán. Közben: 18.55: Kijevi körkép. 19.15: A Hiala tájékoztatója. 19.25: Santa Bar­bara. Tv-film. 185. rész. 20.15: Bűnügyi krónika. Moszkvai (Osztankinói) TV 5.00: Hírek. 5.20: Reggeli fonta. 5.30: Reggel. 7.45: A cég garantálja. 8.00: Hírek. 8.20: Vidám hangjegyek. 8.35: Egyszerűen Mária. Tv-filmsorozat. 9.20: Tudományos ismeretterjesztő film. 10.20: A szerelem ábécéje. Tv-film. 6. r. 10.50: Press-Express. 11.00: Hírek. 13.00: Wimbledoni tenisztorna. 14.00: Hírek. 14.25: Üzleti híradó. 14.40: Kon­verzió és piac. 15.10: Jegyzetfüzet. 15.15: Maja, a méhecske. Rajzfilm. 15.40: Milyen világban élünk? Eszme­csere. 16.05: D. Zsuravljov műsora. 16.50: Műszaki újdonságok. 17.00: Hí-, ши 11і : і і їм і і it і . unó rek. 17.25: Az osztankinói államközi tv­­csatorna bemutatja. 17.50: Időjárás-elő­rejelzés. 17.55: Egyszerűen Mária. Tv­­filmsorozat. 18.40: A Moszkvai Film­­fesztivál elé. 18.55: Téma. 19.40: Jó éjszakát, gyerekek! 20.00: Híradó. 20.40: A szerelem áltécéje. Tv-film. 7. r. 21.10: Mária és Fjodor. 22.05: 70 éves a CSZKA. 23.00: Hírek. 23.25: Makszitna. 23.55: Film a tévénézők kí­vánságára. 0.25: Press-Express. Június 30., szerda Ukrán TV—1 7.00: Zenés tájékoztató műsor. 8.00: Tükör. 8.50: Családi körülmények miatt. Tv-film. 1. rész. 9.55: A falu és lakói. 10.40: Táncoljanak velünk. 11.05: Wimbledoni tenisztorna. 12.00 és 16.00: Hírek. 12.10: Magyar nyelvű adás. 16.10: Tv-játék. 17.10: Ukrán románc. 17.30: Ifjúsági business osztály. 18.30: Az Iszkorka együttes műsora. 19.00: Hí­rek. 19.10: Hangsúlyok. 19.30: Vasárnap reggel. 20.40: Jó éjszakát, gyerekek! 20.55: IP Kijev. 21.00: Hírek. 21.20: Sporthírek. 21.40: IP Kijev. 21.45: A tv-színház bemutatja. Saber ezredes. 23.20: Wimbledoni tenisztorna. 0.10: Slágerparádé. 0.45: Hírek. Ukrán Tv—2, Moszkvai (Oroszországi) TV 7.00: Hírek. 7.25: Üzletemberek órája. 7.55: Reggeli hangverseny. 8.10: Hazám. 11.05: Santa Barbara. Tv-film. 185. rész. 11.55: Kaszkád. 12.25: Szabadidő. 12.40: Falusi kérdés. 13.00: Hírek. 13.25: Szent|>étervári balett. Csajkovsz­kij: Anna Karenina. 15.00: Új nevek az üzleti világban. 15.30: Tam-tam hírek. 15.45: Roszt stúdió. 16.15: Oroszországi hullámhosszon. 17.00: Vallási műsor. 17.45: Esztrádhangverseny. 18.00: Az Ukrajnai Legfelsőbb Tanács 7. üléssza­kán. Közijén: 18.55: Kijevi körkép. 19.15: A Hiala tájékoztatója. 19.25: Santa Barbara. Tv-film. 186. rész. Moszkvai (Osztankinói) TV 5.00: Hírek. 5.20: Reggeli torna. 5.30: Reggel. 7.45: A cég garantálja. 8.00: Hírek. 8.20: Rajzfilm. 8.35: Egyszerűen Mária. Tv-filmsorozat. 9.20: Tudo­mányos ismeretterjesztő film. 10.20: A szerelem ábécéje. Tv-film. 7. rész. 10.50: Press-Express. 11.00 és 14.00: Hírek. 13.00: Wimbledoni tenisztorna. 14.25: Tv-egyveleg. 15.10: Jegyzetfü­zet. 15.15: Maja. a méhecske. Rajzfilm. 15.40: Zenés előrejelzés. Tv-film. 16.20: Klub—700. 16.50: Műszaki újdonságok. 17.00: Hírek. 17.25: Az. osztankinói ál­lamközi tv-csatorna bemutatja. 17.50: Időjárás-előrejelzés. 18.00: Egyszerűen Mária. Tv-filmsorozat. 18.45: Miniatűr. 18.55: Közvélemény. 19.40: Jó éjszakát, gyerekek! 20.00: Híradó. 20.40: Köz­vélemény (folytatás.) 20.55: A szerelem ábécéje. Tv-film. 8. rész. 21.25: Visz­­szatérés. Találkozó A. Szolenkowal. 22.00: Szerpentin. 23.00: Hírek. 23.25: L-klub. 0.10: Zenés műsor. 0.40: Press- Express. 0.50: Tudományos ismeretter­jesztő film. Június 28—július 4. Július 1., csütörtök Ukrán TV—1 7.00: Zenés tájékoztató műsor. 8.00: Családi körülmények miatt. Film. 2. rész. 9.05: A Iierezil—9 nemzetközi színházi fesztiválon. 10.05: Idősebbeknek. 11.05: Wimbledoni tenisztorna. 12.00 és 16.00: Hírek. 16.10: D-csatorna. 17.10: Szin­tézis. 17.30: Szépségvonal. Tudományos ismeretterjesztő film. 18.20: Napról nap­ra (román nyelven). 18.40: Híradó. 19.00: Hírek. 19.10: Mellette és ellene. 20.10: Salakmotoros EB. 20.40: Jó éj­szakát, gyerekek! 20.55: IP Kijev. 21.00: Hírek. 21.30: Sporthírek. 21.40: IP Kijev. 21.45: Vigyázat! Boszorkányok. Film. 23.05: Ifjúsági stúdió. 0.05: Lottósorso­lás. 0.50: Hírek. Ukrán TV—2, Moszkvai (Oroszországi) TV 7.00: Hírek. 7.25: Üzletemljerek órája. 7.55: Az igazság pillanata. 8.50: Tavriai közgyűlés. 10.05: Cselekedj jót... 10.50: Párhuzamok. 11.05: Santa Barbara. Tv­­film. 186. rész. 11.55: Lev Annyinszkij műsora. 12.40: Falusi kérdés. 13.00: Hí­rek. 13.25: Egyszemélyes színház. M. Baskirceva. 13.45: Kszjusánál. 14.15: Borisz Paszternák. Második születés. 15.00: A csecsemők nyelvén. 15.30: Tam-tam hírek. 15.45: Wimbledoni te­nisztorna. 18.00: Az Ukrajnai Legfel­sőbb Tanács 7. ülésszakán. Közben: 19.05: Kijevi körkép. 19.25: Santa Bar­bara. Tv-film. 187. rész. Moszkvai (Osztankinói) TV 5.00: Hírek. 5.20: Reggeli torna. 5.30: Reggel. 7.45: A cég garantálja. 8.00: Hírek. 8.20: Nézd és hallgasd. 8.40: Rajzfilm. 9.00: Dzsem. 9.30: A vízesések élete. Tudományos ismeretterjesztő film. 10.20: A szerelem ábécéje. Tv-film. 8. rész. 10.50: Press-Express. 1 1.00: Hírek. 1 1.20: Augusztusi időjárás. Tv-film. 12.30: Szinyuskin kútja. Tv-film. 1 3.00: Wimbledoni tenisztorna. 14.00: Hírek. 14.25: Tv-egyveleg. 15.10: Jegyzetfü­zet. 15.15: Maja, a méhecske. Rajzfilm. 1 5.40: Eszmecsere Vaszil (Rodzjanko) püspökkel. 7. adás. 15.55: Köztünk, lá­nyok között... 16.20: 16 éven aluliaknak és idősebbeknek. 17.00: Időjárás-előre­jelzés. 17.25: A szakszervezetekről. 17.50: Időjárás-előrejelzés. 17.55: Oroszország labdarúgó-bajnoksága. Di­namo (Moszkva)—CSZKA. 20.00: Hír­adó. 20.40: Egymillió. Lottósorsolás. 21.10: A Moszkvai Filmfesztivál meg­nyitója. 21.50: Riport a Bajkonuri űrre­pülőtérről az orosz—francia űrlegénység rajtjáról. 22.20: Zene az éterben. A szü­netben: Hírek. 0.25: Út önmagadhoz. 0.55: Press-Express. Július 2., péntek Ukrán TV—1 7.00: Zenés tájékoztató műsor. 8.00: Vigyázat! Boszorkányok. Film. 9.25: Arcké|JCsarnok. 10.20: Hitparádé. 11.00: Ifjúsági stúdió. 12.00 és 16.00: Hírek. 16.10: Kert. Város. 16.25: Szent is, bűnös is. 16.55: Teletechnotéka. 17.15: Krími paloták. 17.40: Tudo­mányos ismeretterjesztő film. 18.00: Sa­lakmotoros EB. 18.30: Luganszki há­romszög. 19.00: Hírek. 19.10: Kormány­­híradó. 19.45: Esztráddallamok. 20.10: A nemzetközi szövetkezeti napra. 20.40: Jó éjszakát, gyerekek! 20.55: IP Kijev. 21.00: Hírek. 21.30: Sporthírek. 21.40: IP Kijev. 21.45: Jó hír Rick Rennerrel. 22.15: Titán. Tv-film. 23.05: Hét tonna dollár. Film. 0.30: Hírek. Ukrán TV—2, Moszkvai (Oroszországi) TV 7.00: Hírek. 7.25: Üzletemberek órája. 7.55: Rajzfilmek. 8.10: Égő csipkebokor. 9.05: Kertünk. 9.35: Az állatok világá­ban. 10.35: Családi fesztivál. 11.05: San­ta Barbara. Tv-film. 187. rész. 11.55: Zarándok. 12.40: Falusi kérdés. 13.00: Hírek. 13.25: Sündisznócska. 13.55: Ön­maga rendezője. 14.25: Zene premier plattban. 15.05: Wimbledoni tenisztorna. 16.55: Kislány, aki leírta a »szabadság« szót. Film. 2. rész. 17.45: Zongoramu­zsika. 18.00: Az Ukrajnai Legfelsőbb Tanács 7. ülésszakán. Közben: 18.45: Kijevi körkép. Moszkvai (Osztankinói) TV 5.00: Hírek. 5.20: Reggeli torna. 5.30: Reggel. 7.45: A cég garantálja. 8.00: Hírek. 8.20: Egymillió kaland. Tv-film gyerekeknek. 9.45: Rajzfilm. 10.00: Utazók klubja. 10.50: Press-Express. 11.00: Hírek. 11.20: A Gyermekteleví­­zió-szövetség bemutatja. 11.50: Zöld szoba. A Moszkvai Jennolova Színház előadása. 14.00: Hírek. 14.25: Bridzs. 14.50: Business-osztály. 15.05: Rajzfilm. 15.20: Wimbledoni tenisztorna. 16.20: Zenés klubunk. 17.00: Hírek. 17.20: Az osztankinói államközi tv-csatorna bemu­tatja. 17.40: Időjárás-előrejelzés. 17.45: F.mljer és törvény. 18.15: A 03-as vagon. 18.45: Csodák mezeje. 19.40: Jő éjsza­kát. gyerekek! 20.00: Híradó. 20.40: A hét embere. 20.55: Tv-film. 21.50: A Moszkvai Filmfesztivál naplója. 22.10: Politikai Bizottság. 22.45: Autó-show. 23.25: X-műsor. 23.55: Zenés műsor. A szünetben: Hírek. 0.55: Press-Express. 1.05: Sztárparádé. Július 3., szombat Ukrán TV—1 8.00: Hírek. 8.10: Ritmikus gimnasz­tika. 8.30: Slágerparádé. 9.00: Nyár Cse­­repa.sei ban. Film. 1. rész. 10.55: Jó egészséget! 1 1.30: A Kijevi Koreográfiái Szakiskola végzőseinek jótékonysági koncertje. 1. rész. 12.35: Kosztenko. Maruszja Csuraj. A Dnyepropetrovszki Zenés Drámai Színház előadása. 15.00: Hírek. 15.10: Delikatesz-sliow. 16.20: Rajzfilm. 16.30: Ismét rock and roll. 17.15: Napfényes klarinétok. Csernyigov megye műkedvelő együtteseinek műsora. 16.30: Körünk. 19.00: Hírek. 19.10: A Belügyminisztérium jelenti. 19.30: Gil- Ictte-sportszcmle. 20.00: Ablak Ameri­kára. 20,30: Anyanyelv. 20.45: Jó éj­szakát, gyerekek! 20.55: IP Kijev. 21.00: Hírek. 2 í .30: IP Kijev. 21.35: Halálöböl. Film. 23.25: Művészetek tere. 0.55: Hí­rek. Ukrán TV—2, Moszkvai (Oroszországi) TV 7.00: Hírek. 7.25: Világszemléleted. 7.55: Rajzfilmek. 8.00: A 730-as képlet. 8.30: Ismerétlen Világegyetem. 9.00: Roszt stúdió. 9.30: Zarándok. 10.15: Ho­gyan fogunk élni? I 1.05: Totoro szom­széd. Rajzfilm. 12.40: Falusi kérdés. 13.00: Hírek. 13.20: Egyszemélyes szín­ház. 13.40: Lépések. 14.10: Izaliel. Szó­rakoztató vetélkedő műsor. 14.50: Ri­porter. 1 5.20: Wimbledoni tenisztorna. 18.00: Zenés műsor. 18.45: Kijevi kör­kép. 19.05: Névjegy. Anatolij Bondaren­ko. 19.10: Rajzfilm. 19.30: CNN. 20.00: Rock-év. 20.30: 3x200. 20.45: Névjegy. 20.50: Mától ináig. 21.00: Gyermekko­ruktól fogva bankárok. 21.15: Solomon Mariam odisszeája. Film. 2. rész. 22.30: Információs tv-szolgálat—3. 22.40: Asztrológiai előrejelzés. 22.55: Winner — előtte... 23.05: Szombat este. 23.35: Információs tv-szolgálat—3.23.50: A vi­deóról. Moszkvai (Osztankinói) 'TV 6.00: Hírek. 6.25: Reggeli torna. 6.35: Reggel. 6.45: Szombat reggel. 7.30: Sport-esély. 8.00: Időjárás-előrejelzés. 8.05: Maraton—15. 8.30: Extra-UFO. 9.00: Autogramm szombatonként. 9.30: Ökológiai szemle. 9.45: Medicina min­denkinek 10.15: Orosz világ. 1 1.05: Köl­tői album. Jevgenyij Jevtusenko. 11.20: A hatalom arculata. 1 1.45: Vassza. Film. I., 2. rész. 14.00: Hírek. 14.25: A herceg és a sellő. Rajzfilm. 14.55: Központi exp­ress. Európai tv-híradó. 15.45: Sportmű­sor. 16.25: Pénz és politika. 16.55: A moszkvai filmfesztivál naplója. 17.10: Színházi találkozások. 18.05: Houstoni lovagok. Tv-film. 1. rész. 19.40: Jó éj­szakát, gyerekek! 20.00: Híradó. 20.40: Kék és szürke, Tv-film. 1. rész. 21.40: Mit? Hol? Mikor? 22.40: A Rezonansz stúdió bemutatja. 23.00: Hírek. 23.15: Időjárás-előrejelzés. 23.20: Wimbledoni tenisztorna. 0.20: Film. Július 4., vasárnap Ukrán TV—1 8.00: Hírek. 8.10: Ritmikus gimnasz­tika. 8.30: Vasárnap reggel. 9.30: Gillet­­te-sportszemle. 10.00: Fotóobjektívben: az állatok. 10.20: Nyár Cserepasciban. Film. 2. rész. 1 1.50: A Kijevi Koreográfiái Szakiskola végzőseinek jótékonysági koncertje. 2. r. 12.41: Ismerkedjenek meg a Litopisz együttessel. 13.25: Raul Csilacseva. Ezen a földön élek. 14.00: Zenés köszöntő a tv-nézők levelei alap­ján. 15.55: Őrségben. 16.40: Leszja Uk­­rajinka emlékére. Katakombákban. 17.30: Rajzfilm. 17.40: Heti körkép. 18.15: Tükör. 19.00: Hírek. 19.20: Az ukrán kultúra napjai Ribnyiciben. 20.25: Repülő ház. Rajzfilm. 20.55: Reklám, hirdetések. 21.25: Tv-film. 22.00: IP Ki­jev. 22.05: Tartsanak velünk. 23.25: Sporthírek. 23.35: Lovagi vár. Film. Ukrán TV—2, Moszkvai (Oroszországi) TV 7.00: Hírek. 7.25: Az NBA legjobb mérkőzései. 8.25: Rajzfilmek. 8.35: Folk­lór. 9.05: Roszt stúdió. 9.35: A 03-as műsora. 10.05: Ati-bati. 10.35: Riportok a Kis Európából. 1 1.05: Memento Mori. Film. 12.40: Falusi kérdés. 13.00: Hírek. 1 3.20: Ne vágj ki... 1 3.35: Lépteim hang­ja. Dmitro Krasznopevcev. 14.05: Fehér holló. 14.50: Hangverseny. 15.00: Wimb­ledoni tenisztorna. 18.30: Arccal a fő­város felé. 19.00: Névjegy. Olena Kosz­­jacsenko. 19.05: Rajzfilm. 19.30: CNN. 20.00: Egyszerűen így. 20.30: Ülj le és nézd. 20.40: Világi krónika. 20.55: Név­jegy. 21.00: Senorita. Film. 13., 14. rész. 21.55: Feketén-fehéren. 22.00: Hadd. 22.30: Információs tv-szolgálat—3. 22.40: Mától máig. 22.50: Névjegy. 22.55: Mister X. 23.25: Információs tv­­szolgálat—-3.. 23.30: A videóról. Moszkvai (Osztankinói) TV 6.00: Hírek. 6.20: Reggeli torna. 6.30: Autó-show. 6.45: Műszaki újdonságok. 7.00: A lélek ereje. 8.00: Központ. 8.30: Korán reggel. 9.00: Amíg mindenki ott­hon van. 9.30: Sportlottó-sorsolás. 9.45: Katonai revü. 11.05: A Fekete Szépség kalandjai. Tv-film gyerekeknek. I 1.30: Wimbledoni tenisztorna. 12.10: Remény­ség. Jótékonysági akció a rokkant gye­rekeknek. 13.00: Pif és Herkules. Rajz­film. 13.10: Cousteau csapatának víz alatti odisszeája. Dok.-film. 14.00: Hírek. 14.20: Párbeszéd az éterben. 1 5.00: Uta­zók klubja. 15.50: Hangverseny. 16.10: Rajzfilmek. 17.05: Panoráma. Külpoliti­kai műsor. 17.45: I Iírek. 18.00: Tv-ka­­lanz. 18.20: A cigány dallal született. V. Szvetlov monológja. 19.00: Időjárás-elő­rejelzés. 19.05: A Moszkvai Filmfesztivál naplója. 19.20: Krokodil Dandy. Film. 21.00: Heti hírösszefoglaló. 21.45: Sportvíkend. 22.00: Wimbledoni tenisz­torna. Döntő. 23.00: Hírek. 23.25: A Szent|jétervári Fehér Éjszakák Nemzet­közi Zenei Fesztivál hangversenye. Ungvári Rádió (magyar adás) Június 28., hétfő 18.00— 18.40: Ötletek, lehetőségek, jó taná­csok. Június 29., kedd 18.00— 18.40: Nyelvünk, életünk, jjAkiben nincs elkötelezettség, az jobb, ha megy.« Interjú Pipás Lászlóval. Június 30., szerda 18.00— 18.40: Lejtőn innen, lejtőn túl. Nyug­díjasok a »nyűg-díjakról«. Július 1., csütörtök 18.00— 18.40: Magyar századok. A napóleoni háborúk. II. rész. Nagy János református lelkész a bizonyosságról, az ügybizonyosságról beszél. Július 2., péntek 18.00— 18.40: Pénteki turmix. Július 3., szombat 18.00— 18.40: Visszahallgató. Válogatás a hét műsoraiból. Július 4., vasárnap 18.00— 21.00: Zenés köszöntő. Kívánságmű­sor a hallgatók levelei alapján. Ungvári Televízió (magyar adás) Június 28., hétfő 17.05—19.00: Magazinműsor. A tartalomból: Vendégünk Beregszászi Olga és Újlaki Károly; Beszélgetés Tollas Tibor költővel, a Nemzetőr főszerkesztőjével; Június 25 — az ukrán vám- és pénzügyőrség napja; beszámoló a Kárpátalja Szövetség beregszászi üléséről; papszentelés Munkácson. Június 30., szerda 12.10—12.55: Az Ungvári Televízió magyar szerkesztőségének különkiadása. Az MTV pécsi körzeti stúdiójának műsorából: »Várak, vizek, horgászok.« Szép magyar táncok. Július 4., vasárnap 14.00— 15.55: Zenés köszöntő. Kívánságmű­sor a nézők levelei alapján.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék