Állami főreáliskola, Kassa, 1876

któSai álUttttt Co cm ..— foreáliskola az 18767-ik tanévről. KÖZLI: láüilfI Rizsőr igazgató. KASSA, NYOMATOTT KOSCII ÉS SCHAKF KŐ- ÉS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 18Í7. V

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék