Állami főreáliskola, Kassa, 1878

36 KaÄÄai állami ÜD OO föreáliskola ÉRTESÍTŐJE az 187Vik tanévről. KÖZLI: HA^BIIX BEl8 ét igazgató. KASSA, nyomatott Kosch és Scharf kő- és könyvnyomdájában. 1879.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék