Állami főreáliskola, Kassa, 1879

-ÄL. kassal állsLDM-I föreáliskola értesítője az 1879«0-ik tanéYről./#r^ KÖZLI: m&vmtTz. jsejizso, / u igazgató. ^^K-SS^u. Nyomatott Scharf F. János könyvnyomdájában. L 18SO.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék