Állami főreáliskola, Kassa, 1882

A kassai állami főreáliskola rr Értesítője .1 ' -Mnnf. V/ az 1882/83-ik tanévről. > V:’ E^ ' ' ,'*N ^y prj V' \’i >* igazgató. ■ KasNii, 1883. Pannonia-könyvnyomda és kiadó-részvény-társaság. Közli : J MAURITZ REZSŐ,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék