Állami főreáliskola, Kassa, 1883

A kassai állami föreáliskola értesítő az 18834-ik évről a,z intézet 25 éves torteanete^el. (1858—1883.) Közli: Maurltz Rezső, igazgató. Kassán. Nyomatott Bernovits Gusztáv könyvnyomdájában 1884.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék