Állami főreáliskola, Kassa, 1894

A KASSAI ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE /\Z 1894-95. ÉVRŐL KÖZLI : Dr. GEREVICH EMIL, KIR. IGAZGATÓ. KASSA NYOMATOTT RIBS LAJOS KÖNYVNYOMÓ-INT ŐZET ÉBEN 1895. V

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék