Állami főreáliskola, Kassa, 1900

H« - » a KASSAI " t ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ÉRTÉS TŐJE AZ 1900—1901. ÉVRŐL. KÖZLI : D= GEREVICH EMIL KIR. IGAZGATÓ. . . . KASSA . . . NYOMATOTT VITÉZ A. KÖNYV-, KŐ- ÉS MÜNYOMDÁJÁBAN 1901.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék