Állami főreáliskola, Kassa, 1903

A KASSAI ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE Az 1903 -1904.-ÍK ÉVRŐL. KÖZLI: AZ IGAZGATÓSÁG. NYOMATOTT KASSÁN, A „FELSŐMAGYARORSZÁG“ POL. NAPILAP KÖNYV-, KŐ- ÉS MŰNYOMDÁJÁBAN. 1904.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék