Állami főreáliskola, Kassa, 1907

A KASSAI M. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLfl ÉRTESÍTŐJE AZ 1907 — 908-IK TANÉVRŐL. ☆ KÖZLI: ORLOVSZKY ISTVÁN C. TANKERÜLETI KIR. FŐIGAZGATÓ, FŐREÁLISKOLAI IGAZGATÓ. KASSA NYOMATOTT A „SZENT ERZSÉBET“-NYOMDA R.-T.-NÁL 1908—1919.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék