Állami főreáliskola, Kassa, 1913

A KASSAI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1913—1914-IK TANÉVRŐL. KÖZLI i VÁRHELYI FERENC KIR. IGAZGATÓ. KASSA NyOMATOTT VITÉZ A. UT. KÖNYV-, KŐ- ÉS MŰNYOMDÁJÁBAN 1914.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék