Állami Felsőbb Ipartanoda, Kassa, 1916

A KASSAI M. KIR. ÁLLAMI FELSŐ IPARISKOLA értesítője AZ 1916—17-IKI XLV. TANÉVRŐL. KÖZLI: BALASSA JÁNOS IGAZGATÓ. NYOMTA A KASSAI KÖNYVNYOMDA ÉS LAPKIADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASAo '2276.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék