Gazdasági Tanintézet, Kassa, 1881

A KASSAI MAGY. KIR GAZDASÁGI TANINTÉZET az 188'/2-ik tanévről. Kiadja : a,z Igra.zg’a.tósá.g'­KASSA, NYOMATOTT SCHARF F. .TÁNOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1882.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék