Evangélikus Polgári Fiú és Leányiskola, Kassa, 1907

A. KASSAI ÁGOSTAI HITVALLÁSÚ EVANGÉLIKUS I. EGYHAZGYÜLEKEZET ELEMI FIÚ ÉS LEÁNY- ÉS POLGÁRI LEÁNYISKOLÁJÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1907—1908. TANÉVRŐL С7ЛМ KÖZLI : KERTSCHER GUSZTÁV EZ ÉVI IGAZGATÓ. К A S S A KOCZÁNYI BÉLA KÖNYV- ÉS MŰNYOMDÁJÁBÓL

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék