Katholikus Hetilap, 1873 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1873-01-02 / 1. szám

KATHOLIK I S HETILAP. MDCCCLXX1II. HUSZONKILENCZEDIK ÉVI FOLYAM. KIADJA A SZENT-ISTVÁTf-TÁRSÜLAT. SZ E lí K ESZTETTE FÜSSY TAMÁS, Szent-Benedek-rendi áldozár, a Szent-István-Táraulat igazgatója. BUDAPEST, NYOMATOTT AZ „ATHENAEUM“ NYOMDÁJÁBAN (BARÁTOKTERE ATHENAEUM-ÉPÜLET.) 1S 7 3.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék