Katholikus Hetilap, 1879 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1879-01-02 / 1. szám

KATHOLIKIIS HETILAP. MDCCCLXXIX. HARMINCZÖTÖDIK ÉVI FOLYAM. KIADJA A SZENT-ISTVÁIf-TÁRSULAT. SZERKESZTETTE ÁGOISTOX AHTA1, a Szent-István-Társulat titkára. BUDAPEST, Nyomatott az »Athenaeum« r. társ. nyomdájában (Ferencziek-tere Athenaeum-épület.) 1879.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék