Katholikus Hetilap, 1880 (36. évfolyam, 1-53. szám)

1880-01-01 / 1. szám

KATHOLIKUS HETILAP MDCCCLXXX. HARMINCZHATOMK ÉYI FOLYAM. KIADJA A SZENT-ISTVAX-TÁRSULAT. SZERKESZTETTE ÁOOiTOX AXTAL, a Szent-István-Társulat titkára. BUDAPEST, Nyomatott az »Athenaeum« r. társ. nyomdájában (Ferencziek-tere Athenaeum-ópület.) 1880.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék