Katholikus Hetilap, 1881 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1881-01-06 / 1. szám

IV I? e s z é 1 y e k. Lap. A felejthetlenek. Maszlaghy Ferencz . 2 9 17 26 34 42 Az uj Nepomuczenus. Hollady Jenő .......................... 44 50 Margit házassága. Kürcz Antal ... 52 58 66 74 Boldogok az irgalmasok. Németből S....................................75 A kincskeresők. Németből Bartos.......................... 76 82 91 J adviga. — Ballestrem grófnő elbeszélése. — Árvay Béla 92 99 108 116 124 A szent Szűz fonala. Féval Pál.......................................127' A javithatlan. Hollady Jenő.........................................132 141 Az elhagyott. Francziából Pirosdombi..........................150 A pohár pálinka. Souvestre Emil után X.................................152 A Madonna mosolya. Féval Pál.............................................157 Turbánliliomok. Lady Fullerton..................................160 166 E gy kis leányról, ki a menyországot keresi. Giehrl Emmy...............................................................................174 182 A visszanyert becsület. Louis de la Rainé . . . 183 193 Az utolsó órában. Maszlaghy Ferencz 200 209 216 224 232 Mese a kis csalogányról. Giehrl Emmy . . . 242 248 Janssen Jeremiás utazása. Hollandi eredeti után F. J....................................................................... 257 264 272 Egy következményteljes tréfa. Winkler Tivadar . . . 280 Egy tallér emlékezései. Reiter Henrik. 288 296 303 312 A munkafelügyelő. P. P.............................................. 314 324 A z ócskászok. Maszlaghy Ferencz 322 328 336 344 353 A műkedvelő. Souvestre Emil................................. 347 354 E nzio Salesi. Salicer Henrik.......................... 360 368 376 Hog yan lett az Íródeákból kasznár? Mihályfy István . . 384 Egy éj az erdőben. Souvestre Emil.......................... 393 402 E gy pap. Francziából Csebreni.......................... 404 411 A becsületesség jutalma................................................................418 T á rcz a. A viz fontossága az állati háztartásban, xx......................... 5 A szinérzék embereknél és állatoknál........................................13 A z alcsuthi udvari kápolna. Dr. Czobor Béla . .21 30 37 A tenger fenekén. —r.......................................................................45 Udvari élet az Anjouk alatt. Dr. Kerékgyártó Béla . . 53 A kereszténység üdvös befolyása az egész emberiségre 61 69 77 85 A vakok intézetei és vakok oktatása. N. . 103 112 A tenger árapálya............r.............r....................................... 119 L ap. A Szegedinecz (Pero) Péter és szerb tiszttársai által szí­tott pórlázadás III. Károly király (1711—1740) alatt. 128 A természet és'az ipar .........r.............r. . . . 144 153 G yógy tárak Japánban, r. n.................................................154 Tá rsadalmi és politikai viszonyok Lengyelországban a birodalom felosztása előtt. Dr. Vajda Gyula . 162 170 Calderon halálának kétszázados évfordulója . . . . 177 Tunisz.................................................................................185 Vadállatok betegségei........................................................186 Id Gróf Kárlyi István.......................................................193 L engyelország bukásának következményei Európára nézve........................................................................ 204 212 A régi órák...........................................................................219 A lábbelik történetéből.............................................. 228 233 Az írás eredete........................................................... 243 252 A népvándorlás jelentékenyebb befolyásai a műveltségi viszonyokra. Dr. Vajda Gyu’a.......................... 262 267 G yőr-egyházi történeti adatok. Venczel Károly . 275 283 Garay János emléktáblájának leleplezése Szegszárdon . 292 Haladás a középkorban. Dr. V. Gy...................................293 A z üstökösről....................................................................3C8 A mi laktársaink. — Természetrajzi fecsegés — . . . 315 Két eltűnt világváros................................ . . . ,331 Tárczacse vegések. Kalocsay Gyula Alán.......................339 A katholikus vallás Japánban..........................................348 A gázvilágítás és a villamos fény.......................... 348 356 H alottak estéje....................................................................355 Egy falusi pap a nagyvilágban . 363 372 380 387 398 405 A rózsa........................................................................ 397 405 Tárczacsevegések. Válaszul K. Gy. A-nak. Hollady Jenő. 412 Egy munkatárs. Maszlaghy Ferencz.............................423 Társulati gyűlések. A Szent-István-Társulat január 20-iki választmányi ülése 32 » László » február 3-iki » » 48 » István » » 10-iki » » 55 » » » márcz. 17-iki közgyűlése 94 » László » május 28-iki választmányi » 180 » » » szept. 27-iki közgyűlése 317 » István » október 13-iki választmányi » 341 » » > nov. 17-iki » » 382 » László » » 24-iki » » 390 » István » decz. 15-iki » > 416

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék