Katholikus Hetilap, 1882 (38. évfolyam, 1-52. szám)

1882-01-05 / 1. szám

RATHOLTKUS HETILAP MDCCCLXXXII. HARMINCZNYOLCZADIK ÉVI FOLYAM. KIADJA a szent-istyán-tírsijlat. ÁGOSTOX AJÍTAL, a Szent-István-Társulat titkára. BUDAPEST, Nyomatott az »Athenaeum« r. társ. nyomdájában (Fereucziek-tere Athenaeum-épület.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék