Katholikus Hetilap, 1884 (40. évfolyam, 1-52. szám)

— ~ ....—T------------------------------------------------------------------” P K ATHOLKÜS HETILAP. MDCCCLXXXIY. NEGYVENEDIK ÉVI FOLYAM. KIADJA A szent-istyax-tarsulat. SZERKESZTETTE AGaiTOX AXTAL, a Szent-István-Társulat titkára. BUDAPEST, f kr ki 6 / Nyomatott az »Athenaeum« r.társ. nyomdájában (Ferencziek-tere Atbenaeum-épttlet.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék