Katholikus Hetilap, 1886 (42. évfolyam, 1-52. szám)

1886-01-07 / 1. szám

KATOLIKUS HETILAP MDCCCLXXXVI. NEGYVENKETTEDIK ÉVI FOLYAM. KIADJA A SZENT-ISTVÁN TÁRSULAT. SZERKESZTETTÉK KŰRCZ ANTAL és HÜMMER NÁNDOR fögymn. tanár. a Szent-István-Társulat titkára. BUDAPEST, Nyomatott az > Athenaeum« r.társ. nyomdájában (Ferencziek-tere Athenaeum épület.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék