Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1980 (87. évfolyam, 1-50. szám)

1980-04-06 / 14. szám

14. oldal KATOLIKUS MAGYAROK VASÁRNAPJA 1980. ápr. 6—13. Könyvjegyzék E könyvjegyzékben felsorolt könyvek megrendelhetők (az esedékes összeg egyidejű beküldésével) a KATOLIKUS MAGYAROK VASÁRNAPJA könyvosztályánál: 1/3» Mnhoning A ve., Youngstown. Oh. 44509 — Tel.: (216) 799-2600 (F- :.:<c..ség címén könyvenként 60 Cent mellékelesét is kérjük!) 8ARTHA MIKLÓS: Kazárföldön ........................................................ $6.00 BÉKÉS GELLÉRT: Ember és családja __________________ $ 6.00 BÉKÉS GELLÉRT: Mit ér az ember, ha keresztényi .........._ $ 6.00 DR. BOBULA IDA: Kétezer magyar név sumir eredete______$ 4.00 BODOLAI ZOLTÁN: The Timeless Nation ...................................... $12.50 BÚZA JÁNOS GYÖRGY: Venezuela gyémántmezőin ...................... $ 9.00 EDWARD CHÁSZAR: Decision in Vienna The Czechoslovak-Hungarian border dispute of 1938 ......... $ 12.03 COURTOIS, GASTON: A legszebb történet Jézus élete (képekkel) gyermekeknek ...................................... $4.50 CS. SZABÓ LÁSZLÓ: Magyar Versek (Aranytól napjainkig)........... $ 8.50 CS. SZABÓ LÁSZLÓ: Vérző fantomok (Novellák) ................:____ $ 12.50 CS1CSAKY JENŐ: "MU" az emberiség szülőföldje Bórkve. $ 9.50 CSONKA EMIL: A száműzött Bíboros _________________ $ 12.00 DALNOKI VERESS LAJOSNÉ: Szabadság nélkül .............................. $ 7.50 ENDREY, ANTHONY: Pride of my Country ...................................... $6.50 ENDREY, ANTHONY: Sons of Nimrod (The origin of Hungarians). A magyarság eredete angol nyelven ........... $ 8.00 ENDREY, ANTHONY: The Future of Hungary .................................. $ 5.00 ENDREY, ANTHONY: The Holy Crown of Hungary ...................... $ 8.50 ESZTERHÁS ISTVÁN: Nyugodt lehetsz, elvtárs ..................... $4.95 ÉLETJEL (a K.M.V. 1980. évi évkönyve) ......................................... $4.00 ERDY MIKLÓS: A sumir, ural altáji, magyar rokonság kutatásának története ..................................'......................... $12.00 FATIMA (in Lucia's own words) angol nyelven ...................... $ 5.00 FABIAN JÓZSEF: Budapest, a Duna gyöngye ................................. $9.00 FAJ ATTILA: A Jőnás-téma a világirodalomban (Könyvritkaság! Csak 300 példány készült.) .......................... $ 15.00 IFJ. FEKETE ISTVÁN: ÍTÉLETIDŐ (Történelmi regény l-ll.) .. $ 9.00 FERDINANDY MIHÁLY: Kun László siratása ................................. $ 10.00 FIALA FERENC: Berkes és a szerzetes ......................................... $ 10.00 FIALA FERENC: Zavaros évek ( A trianoni katasztrófa óta napjainkig) ............................. $ 10.50 FORY LAJOS: Forgószél ............................................................ $6.00 GÁBOR ÁRON: Túlélés .............................................................. $ 15.00 GLORIA VICTIS (Az 1956-os magyar szabadságharc visszhangja a nagyvilágban) _____________________ $ 12.00 GLORIA VICTIS 1848—1849 Szabadságharcunk a világirodalomban ____________ $ 12.00 DR. HABSBURG OTTÖ: A Szent Korona és a magyar nép S 1.00 HABSBURG OTTÓ: Jalta és ami utána következett...................... $ 12.50 HALKULÓ HARANGOK (A K.M.V. 19/9. évi évkönyve) ................... $ 4.00 HÁRSFALVI LAJOS: Bibliai történetek és a katolikus vallás alapigazságai ___________________ $ 2.00 HORVÁTH FERENC: Hazánk (Olvasmányok a magyar irodalomból. A magyar nyelvtan elemei.) .............................. $ 10.00 HORVATH-KASSAI: V i r a g o s k e r t Magyar ABC és olvasókönyv ................................................... $9.00 HOZSANNA (Teljes, kottás népénekeskönyv) ...................... $7.95 IVÁN LÁSZLÓ: Hittankönyvünk Bibliai történetek és hitünk tanítása ..................................... $ 10.00 JANICS KÁLMÁN: A hontalanság évei ......................................... $ 22.00 DR. JASZOVSZKY JÓZSEF: Mindszenty, a föpásztor Észak-Kaliforniában ........................................ $7.00 JÁLICS FERENC: Testvéreink hite .................................................... $4.50 JÓKAI MÓR: Jövő század regénve (három kötetben)______ $ 12.00 JUHÁSZ LÁSZLÓ: Magyarok az újvilágban ...................................... $7.00 KANDRA KABOS: Magyar Mythologia ............................................. $ 19.50 KEMPIS TAMAS: Krisztus követése ................................................. $ 3.95 KILIAN CSABA: Istenért, Egyházért, Hazáért.................................. $3.25 KIS SZENT TERÉZ UTOLSÓ BESZÉLGETÉSEI nővérével, Jézusról nevezett Agnes anyával ............................................. $ 3.25 KODÁLY ZOLTÁN: Magyar mise, orgonakísércttel. (A váci föcgyh. hatóság jóváhagyásával) ........................ $2.00 KOMAROMI JANOS: Zágon felé ....................................................... $2.50 KONDOR LAJOS: Fatimáról beszél Lucia nővér ......................... $5.00 Ugyanaz, de angol nyelven .................................................... $ 5.00 KRUPA SÁNDOR: A sarló-kalap :cs áldozatai ................................. $9.00 KRUPA SÁNDOR: A sarló-kalapács börtöneiben Fűzve $ 7.00 LAKOS ENDRE: Útkeresés ................................................ $ 1.50 LEFFLER, ANDOR: Kossuth comes to Cleveland .......................... $ 1.03 LÖKKÖS ANTAL: A kis tücsök története (Meséskönyv) ........ $ 2.50 MAGYAR DALLAMOK (szólóénekre, hegedűre, zongoraklsérettel) magyar, angol és németnyelvű szöveggel ................................ $ 3.50 MAGYAR FÖLDRAJZ ............................................................................ $5 00 MAGYAR LÁSZLÓ: Angol nyelvkönyv l-V............................................ $ 6.00 MARINA GYULA: Ruténsors — Kárpátalja végzete ...................... $10.00 MAURICE MAETERLINCK: A méhek élete .........................-........... $4.50 MARÁI SÁNDOR: Föld, föld .............................................................. $8.00 MÉCS LÁSZLÓ: Vissza a csendbe .................................................. $ 12.00 , MIATYANK” imakönyv (új, kibővített, nagybetűs kiadás) ........... $8.00 MIÉRT ÉPPEN JÉZUS? (A li. magyar ökumenikus találkozó előadásai) ..................................................................................... $ 6.00 MINDSZENTY JÓZSEF: NAPI JEGYZETEK Budapest, amerikai követség 1956—1971 .......................... $ 14.50 MINDSZENTY: MEMOIRS (Az „Emlékirataim” angol nyelven) $6.00 HERIBERT MÜHLEN: újuljatok meg lélekben ............................. $4.50 ANDRÉ DU NAY: The Early History of the Rumanian Language $ 7.00 NEHÉZ FERENC: Aranydió (Elbeszélések) ................................ $ 7.00 NEHÉZ FERENC: Ezüstkönny ............................................. $9.00 NEHÉZ FERENC: Ne sírjál. Rozika! ....................................... $ 2.95 NYÍRÖ JÓZSEF: A Megfeszített .................................................... $4.00 NYÍRÖ JÓZSEF: A zöld csillag Puhakötésben $ 6.00 .......... Vászonkötésben (borítólappal) $ 10.00 NYIRö JÓZSEF: íme az emberek (Az író utolsó regénye) Puhakötésben $8.00 .. ........................... Keménykötésben $12.00 NYÍRÖ JÓZSEF: Kopjafák .......................................................... $4 50 NYÍRÖ JÓZSEF: úz Bence ........... Fűzve: $ 7.00; .......... Kötve $ 10.00 NYISZTOR ZOLTÁN: A dzsungel indiói ......................................... $ 10.00 PADÁNYI VIKTOR: A nagy tragédia (Szintézis) I. rész: Így kezdődött............................................................ $ 11.00 II. rész: íme a folytatás ..................................................... $ 11.00 PADANYI VIKTOR: Történelmi tanulmányok ........................ $ 9.50 PERLAKY LA)OS: A ma életmüveszete __________________ $ 2.75 POHÁRNOK JENŐ: Szent István király (Történelmi regény) ___ $4.50 PROHÁSZKA OTTOKAR Diadalmas világnézet ................ $ 10 00 PROHÁSZKA OTTOKÁR: Elmélkedések az Evangéliumról .......... $7.50 RADő POLlKARP: Van másvilág! ..................................................... $0.25 RATZINGER JÓZSEF: A mustármag reménye .................................. $ 5.00 RÉVÉSZ DEZSŐ: Hitéletünk őre (gör. kát. imakönyv) ........ $ 6.00 RIESZ LATOS: Út. Igazság, Élet (1400 hitval'ó nyilatkozat) $ 4 75 SOMOGYI FERENC: Küldetés. (A magyarság története) .......... . $15 00 SOMOGYI FERENC: Magyar nyelv és irodalom 1825-ig .......... $ 12.03 SOMOGYI FERENC: Magyar nyelv és irodalom 1825—1925-ig $12.50 SZABÓ LÁSZLÓ: Magyar múlt Délamerik'ban ................................. $9.50 SZALAY JEROMOS: Márton Áron, erdélyi püspök ............ $ 3.00 SZATHMARY, LOUIS: The Chefs Secret Cook Book ____ $ 4.98 Ugyanaz, kemény kötésben ________________________ $ 8.95 SZATHMARY, LOUIS: The Chef's New Secret Cook Book $ 9 95 SZÁSZ BÉLA: Minden kényszer nélkül................................______ $ 13.50 SZENT ANTAL IMAKÖNYV .................................................... $ 2.00 SZITNYAY ZOLTÁN: Ezüsthíd (Pályadíjnyertes regény) .............. $ 5.00 SZITNYAI ZOLTÁN: Fények és árnyak A szerző legújabb novellás kötete (Fűzve: $ 7.00) Kötve $ 10.00 Számozott, sajátkezüleg dedikált diszkiadásban (összesen csak 100 példány készült!) amíg a készlet tart ................ $20.00 SZITNYAI ZOLTÁN: Hol ember a vad (Regény) .............................. $ 5.00 SZITNYAI ZOLTÁN: így rendeltetett ............................................ S 10.00 SZITNYAI ZOLTÁN: Még ég a láng .............................................. $ 12.00 SZITNYAI ZOLTÁN: Szellemi tájakon ............................... Kötve $7.00 THURY LATOS: Fekete Berthold (Humoros regény) ............ $6.50 TOLLAS TIBOR: Irgalmas fák (dedikált példány!) .......... $ 6.50 TORMAY CECIL: Bujdosó könyv I-II. (Vászonkötésben) $ 25.00 ÚJSZÖVETSÉGI SZENTiRÁS (nagybetűs kiadás) ............................ $8.50 UTVARY SÁNDOR: Szabálytalan önéletrajz ............................ $ 8.00 VASZARY GABOR: Édesanyánk ........................................................ $ 10.00 VASZARY GABOR: Pók ................................................................. $12.00 DR. VARY ALBERT: A vörös uralom áldozatai Magyarországon $7.00 WASS ALBERT: Documented Facts and Figures on TRANSYLVANIA ................ Fűzve: $4.00: Kötve $5.00 WASS ALBERT: Ember az országút szélén (úi, kiegészített kiadás) $ 10.00 WASS ALBERT: Halálos Köd — Holtember Partján (Regény)___ $ 5.00 WASS ALBERT: Magyar népmesék (illusztrált díszkiadás).......... $10.00 Ugyanaz angol nyelven ........................................................ $ 10.00 TAMÁSI ÁRON: Székely ember észbelileg — Jaj, hogy Istene ne legyen, aki ezt es el­vivé — kesereg úgy, hogy vicsorog belé a foga. Csak egy mákszem tartja, hogy mérgében hozzá nem fog kivágni a fűzfát. Embernek, bokornak, borjúnak mindenféle horgas szentjit összevissza emlegeti, s olyan dolgot rak le az út közepén, amilyent emberi keresztény nem látott. ★ Csöbi Simó s a gazda olyan vígan vannák, hogy megérné mind a két borjúnak az árját. Oda-oda kukkintanak a kapu felé, és találgat­ják, hogy vajon káromkodva vagy sírva jön-e vissza a mészáros. De csak nem jön sokáig. — Ejszen meghasada bújában a szüve — ag­gódik Dodi Emre. — Vaj felakasztá magát a fűzfán — vélekedik Csöbi Simó. De mégsem, mert béfordul a kapun, de olyan szomorúan, hogy setétedni kezd az idő. — Tán eladá nyereségre? — fogadja Csöbi Simó — El a. .. ( s mond egy szörnyű rusnyát), hogy sillyedne el még a hely es — rázza az öklét, s nagy háborúságában csak úgy szaggatva mondja a szavakat. Hol meggyül a vére, hol csillapodik. Hol káromkodik, hol elérzékenyül. Hol útbaigazításért könyörög, hol veri a két csiz­mát a földhöz. Végül is Csöbi Simóhoz folyamo­dik, s olyan kéröleg néz reá, mint a vízbe esett kutya a partra. Csöbi Simó részvevőleg hozzáereszkedik* de egy kiválasztott pillanatában jót hunyorít a gaz­dának. — Haza nem mehetek, mert az asszon ki­veszi a szemem — tárja fel egészen siralmas ál­lapotát a mészáros, de mégis indul a kapu felé. Ahogy tellegeti a lábait, látszik, hogy nagyon rajta ül a bánat, mert rogyadozik a horgasina... Mikor éppen a kapunál volna, utánaszól Csöbi Simó: — Hát mit adna, ha megkeríteném a bor­­nyúkat? Rögtön vidámabbra változik a mészáros arca, s nagy fontossággal visszább lépik. — Egyiket a másikért — jelenti ki, még mielőtt meggondolná jól a dolgot. — Itt a markom, üsse belé. — Tanú a gazda — állapítják meg mindket­ten. Csöbi Simó nagy gangoson bélibben az istál­lóba. A mészáros tátott szájjal néz utána, de a szeme se rebben, úgy lesi az ajtót. — Ej, keservit a mestörségöknek! — lobban meg a vére „Búgyükér”-nek, amint megpillant­ja a „hírős tolvajt”, ki félrecsapott kalappal, de erősen kacagva vezeti szembe a két kövér bor­jút. Hanem Csöbi Simó a markába nyomja az egyik borjú kötelét, s mutatóujjával mind az orránál matarász: — Csak azért töttem, hogy tanója mög: szé­kely embör vénkorban se marad alól, észbelileg. A mészáros tekergeti a fejét, de annyira rágja belsőleg a dotog, hogy köszönni is elfelejt. Csöbi Simó pedig visszaköti a másik borjút — magának. Azután a favágó-csutakra lekuporo­dik, elékotorássza a pipáját, Ue úgy örvend, mint a vén kánya, mikor csirkét kerít a hasa alá. r —— mm - m mm\m KERESTETÉS Magyarországról keresik dr. Freimann Fe­rencet, akinek címe a következő volt: 2887 Brainard Road; Cleveland, Ohio 44124. A levelezés megszakadt, s az otthoniak nem tudják, miért. Aki tud valamit a keresett sze­mélyről, írjon az alábbi címre: Alexander Molnár 1219 South Grade Alpine, California 92001 Csöbi Simó „hírős tolvaj” volt azon a terüle ten, amit szemmel be lehetett jártatni a Hargitt tetejéről. Ahol jónak látta, alig lett meg a borjú s már csak a sűrű káromkodás maradt a gaz dának. Esze az olyan volt, hogy még a legsötétebb éjjel is világított a szemén keresztül. Ilyenfor mán fortéllyal győzte is volna a mesterségét hanem a régi erejével lassacskán haragba ke­rült. Mostanában úgy megemelt, hogy leeresz kedett a kédve is, de a lopott borjút mégsem tudta keresztültenni a kerten. Nem is futoti már mókus módjára fel azon a fán, s a maga sacska kerítéseknél szaporán ügyelgette a hág dosót. Egyszer azt álmodta, hogy az Úristen az égést világ szeme előtt fényes ítéletet tartott, s öt jói váltó eszéért szörnyű nagy érmekkel teliaggatta Biza zokon vette, hogy nem férhet tőle az Is ten, s alig egynapi tépelődés után azt izente: — No, vége ugyan a csúfondárosságnak, men a mai naptól megfordítom magamot — s úgy is esett: béállott a módos Dodi Emréhez szol gának. Ettől kezdve aztán nem is bajlódott véle az Isten. Éppen melegében történt, hogy az egyik nyár végi délután Dodi Emréhez bészimatolt egy úr­­forma ember. Aki járt-költ falusi ember, az mind tudta, hogy ez a kotyogós csizmájú s sza­­káll-eresztő az udvarhelyi mészáros, ki házas­ember koráig zsidó volt, de attól kezdve az asz­­szony óhajtása szerint egész merejében székely­nek indult. Fényes börnadrágja nyilván hó­lyagból készült, s ahogy menés közben össze­fente lábai között, úgy muzsikált, hogy akárme­lyik cigánynak elvehette volna véle a kenyerét. Egyébként olyan ember volt, ki egy piculáért odaadta volna a szakállát. Belép a kapun, megáll, s vigyázkodik. — Kerüljön beljebb — szól a tornácról a gazda. — Egy kövérecske ünőbornyú, ha vóna — kezdi a mészáros. — Hogyne, kettő — kap rajta a gazda, s már mutatja is a pajtaajtót. — Megnézném — véli a mészáros, s veszi is már az irányt az istálló felé. De alig dugta bé a fejét, máris visszakapja, rejtelmes arcot csi­nál, s supogtat szaporán a gazda felé. — Csendért: de hamar — s hát úgy ver a szíve, mintha a felesége régulázná. — Csak nincs baj?'— csodálkozik a gazda. A mészáros titokzatosra fogja a hangját: —- Vaj, -igen, de mekkora! Az ■ a ’ „hűlte ■ tol­­vaj” éppen most ódja el bornyú kötelit.; Dodi Emre nagyot, de jóízüt kacag, & viszi vissza a jövevényt az istállóba. — Hiszen ez a szógám — szabadítja egy­másra Csöbi Simót s a mészárost. — Nane, csak nem maga „Búgyükér” úr? — tempózik Csöbi Simó. (Valamikor Blumen­­feldnek hittak a mészárost, s innen keresztelte „Búgyükér”-nek ez a „hírős tolvaj”.) — Biza én. I-Iá baj, ugye? — csipkelődik a nadrágos ember. — Csak annyiba, hegy ehelyt megnyúvasz­­tom — vágja ki Csöbi Simó, s hirtelen széjjel­veti a lábát, s pökik egyet a markába. De cu­­rukkolni kezd „Búgyükér” úr, s nézi fúrt az ajtót. — Csak bolondozik a szógám — kacagja el magát a gazda. A békesség pedig helyreáll nagyfokban. A mészáros farban s különösen horpacuk­­nál szakértelemmel végigtapogatja a két borjút. — E megfelelne — mutat a kövérebbikre. — Lehet, ha haragszik a zacskaja — céloz a pénzre Dodi Emre, s ő is megtapogatja a borjú farát, mintha táncra biztatná a vevővel. Aztán huszonöt pengőben megegyeznek (még jó világ volt, súj egye meg a mostanit), s „Bú­gyükér” úr kezeire facsarja többrétűleg a kö­telet. Cscbi Simó'valami borjúmájat emleget, amit sajnált volt neki adni a mészáros még annak idején, amikor éhesen kótorgott a városban. — No, ennek a szarvát visszaadom pipafej­nek — veti oda figurázva a vénembernek, ki csak pislog, s kettőt-hármat vígat pillant, mint a bakvarjú, amelyik teli tarisznyába kukkant a szántóföld végén. Aztán kikerül az útra, s olyan szaporán húzza maga után a borjút, hogy valami csárdás nótát muzsikál a nadrágja. Előre néz egyenesen, és mosolyog, mert a házak tetején is a nyereséget látja. A borjú pedig visszabödül, mintha nem volna elég bizalma az új gazdához. Csöbi Simo egy szempillantás alatt megélén­kül, s odaszól huncutul: — Visszakerítsem-é a bornyút? — Ha’lám — kap a tréfán Dodi Emre. — Két jó csidmát, de hamar — intézkedik a vén székely. Csöbi Simó a hóna alá kapja a pár csizmát, s egy kurtább úton, mint a sebes szél, elejébe kerül a mészárosnak. A falu végén, egy hirte­len kanyarulatnál, hamar kinézi a hely alkal­matosságát, s a két csizmát ügyesen elhelyezi az út közepén, de úgy, hogy az egyik legalább hajtásnyira essék a másiktól. Akkor visszahú­zódik a bokrok mögé, ereszt egyet a harisnya­szíján, s kényelmesen várni kezdi „Búgyükér” úr érkezését. Annyi idő elteltével, míg egy megijedt vén­asszony egy Miatyánkot elhadarna, hát jődögél 1 is a mészáros. Egyszer megáll, lábával megbil­lenti a csizmát. Aztán körülvigyázkodik, fel­emeli a földről, s megforgatja erről s túl. — Be megíalála ingom — gondolja, és ügyel­­geti is körös-körül a párját. Nem találja, for­gatja a felet, de tekergeti a nyakát. Egyszer aztán megharagszik: — Húzzon fel a féllábú szent — s ellódítja bé a sáncba jobb keze felöl. No, megyen tovább szép leptiben, s hát alig pajmolódik egy marokravalót, meglátja a másik felet is: felkapja, forgatja. — Netene, tán csak set étben jártok essze — tréfálkozik szerencsés kedvében. Az úton semmi jövés-menés. Csöbi Simó úgy figyeli a mészárosnak minden mozdulását, hogy nézésével félreüti a levelet. Közben-közben pe­dig a bajuszával játszik, mintha macskának a farka volna. A mészáros kicsi ideig fontolgatja a dolgot, de aztán egy útszéli horgas fűzfához odaköti a borjút, s indul vissza a csizma párjáért. No de alig tűnik el a hajlásnál, Csöbi Simó elészökik a bokor mögül, hamar eloldja a köte­let,s át a borjúval egy másik útra, mint a szél. Amíg kettőt s egy felet pillantana az ember, még a nyoma is elvész. Örvend és jön „Búgyükér” a pár csizmával, de rögtön tátva marad a szája. Forogni kezd, jártatja a szemét le a földre, el a föld felett, fel az ég felé, de sehol, de sehol a borjú. — Ejnye, hogy verje meg a dombonülő Ki­­risztus — cifrázza a szót, de nyugodalma ép­pen nincs, mint a baklató macskának. A csiz­mákat fojtogatni kezdi mérgében, s tehetetlenül pökdösik bé mind a kettőnél a likon. Aztán I — valamit gondol — indul vissza az úton. ★ Otthon Dodi Emre igen kacag a dolgon, s pillogtat a kapu felé. Éppen fordul is bé rajta a mészáros nagy szomorán. — Csak nincs valami baj? — csodálkozik a gazda. — Ó, hogy vesse fel a tűz lángja — háboro­dik „Búgyükér”. Közben előkerül Csöbi Simó is, de teszi magát ügyesen. — Tán mennybe ment a bornyú? — móká­­j zik a szomorú emberrel. — Túltettek a hírödön, hogy vessen hurkot rejá a sófali hóhér — méltatlankodik a mészá­ros, és elmondja a furcsa esetet elejétől végig. Aztán vakarja a füle tövét, vakarja a vaksze­ménél, babrálja a szakáilát, üú a levegőt, de semmi de semmi reménység. —• Ha csórén maradok es, nekem bornyú kell — jelenti ki, s igen szánalmas ábrázattal néz a gazdára, nyilván azért, hogy adná olcsóbban a másikat. Végre húsz pengőben megalkusznak arra nézve is. Mikor a kötelet újra kezére csavarja „Bú­gyükér”, felfogadja, hogy még egy akkora csil­logó gyémántért, mint a kalapja, azért sem ereszti el hazáig. Most olyan búbánattal s lassan indul, hegy valami kurucnótafélét muzsikál a nadrágja. — Elüssem-é ezt es a kéziről? — fordul hirtelen Csöbi Simó ismét a gazdához. — No, ha igen, abbahelybe egy juhot adok — biztatja Dodi Emre. Egyéb sem kellett. Ismét megembereli magát a vén székely, s ugyancsak az előbbi helyen elejébe kerül a mészárosnak. Körülnéz vidáman de nagy fontossággal, mint napfényes idöb.n kémény tetejéről a macska. Aztán óvatosan bé­­húzódik a sűrű bozó.ba. MegLágitja nyakán az ingat, megegyengeti a gircsájác, s megimszö­­rüli-forma a torkát. Alig helyezkedik el módja szerint, a jobbik fülénél egy kövér falevélen fortisszimóban megszólal a levelibéka. — Ejnye, tán fáj a hasad — szólja el ma­gát, s azzal markába veszi a békát, s ügyesen béereszti a kebelébe. De hopp, a kanyarulatnál ereszkedik le „Bú­gyükér” a borjúval. Amíg közel érne, Csöbi Simó nem is szusszan, de akkor keservesen el­­bődüli magát, de világra úgy, mint egy öthó­napos kicsi borjú. Hej, kitátja a mészáros szemét-száját, de tele leszen rögtön örömmel az arcon. — Ott a bornyúm — ujjong jókedvében. De lecsaora hamar a csizmát, de elfelejti minden fogadalmát, de alig akasztja valamicskét a fűz­­fánoz a kötelet, megszöki magát a bozót felé. Csöbi Simó még igazságosabbra fogja a bőgést, de vonul tovaíelé a bokrok között, nehogy közel érje „Búgyükér”. Suhogtatja a leveleket, moz­gatja az ágakat, de csörtet, de ropogtat vesze­delmesen. A mészárosnak kalapját lehúzzák, ke­zét megszurkodják, orcáját megcsapkodják az ágak, hanem azért csak törtet a bőgés irányá­ba. De mikor a legsűrűjébe ér, hol mozdulni is alig lehet, Hirtelen odalesz a borjúbogés. — No, a keserves angyalát, ehelyt megszo­­rulék — káromkodja el magát. Csöbi Simó ezenközben kiszökik a bozótból, s hát aprít erősen a fűzfa felé: hamar eloldja a kötelet, s lódul, mint a sebes szél, hazafelé a borjúval. Nagy nehezen előkerül a „Búgyükér” is a sűrűből. Kicsit kedvetlen, hogy nem foghatá meg a borjút, de láthatólag siet a fűzfa felé, hogy estére Udvarhelyre érjen a másikkal. Hir­telen szédülni kezd, és dörzsöli egymásután a szemét. fmrö József VZ BENCE Móka, kacagás, vidámság, székely furfan­­gosság, pergő párbeszéd e könyv minden lap­ja. A Hargita rengetegeiben élő kópé székely legény, Uz Bence immár a magyar irodalom klasszikus alakjává vált. A könyv új kiadása sem Magyarországon, sem Erdélyben nem jelenhetik meg, ezért a kötet a Vasárnap kiadásában kerül az olvasók elé. Nyíró József: UZ BENCE című könyve megrendelhető a Vasárnap könyvosztályán: 1739, Mahoning Avenue, Youngstown, Ohio 44509. Ara: fűzve 7,00, kötve 10,00 dollár, plusz hatvan cent portó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék