Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1980 (87. évfolyam, 1-50. szám)

1980-01-13 / 2. szám

HELP WANTED LP.NS — Full time 3-11 shift. Learn nursing supervision in. a challenging long term care facility. Professionally inactive persons will be considered. Competitive salary. No shift rotation. Shift and weekend differential. Excel­lent fringes. Call (412) 521-5900, Nursing Office for appointment. Equal Opportunity Employer. FITTER — Layout. Industrial Steel Fabricator. Atlanta, Georgia' area, needs fitters and layout people. Good working conditions, benefits. Will as­sist in relocating. Andy Barber, (4<M) 4^-7304. MACHINE OPERATORS Rapidly growing Gear Mfg. firm has immediate openings for exp. machine repairmen, grinding machine operators and tool crib men. Applicants should hajve a minimum of , 2 to 3 yrs. e,xp. We offer opportunity for advancement, good working conditions and unexcelled employee benefits. West Side. Please call (216) 671-5404. MOLD MAKERS Large, modern facility located in Southern California needs class “A" moll makers., Top pay. Ex­cellent fringes. Reply with resume and salary history* to: DIE CAST MOLD CORPORATION 1400 South Santa Fe Avenue Compton, California 90224 (213) 636-8354 MACHINIST Experienced, set-up and run lathe, drill press and milling machine. LOREN COOK CO. 6(0 N. ROCKY RIVER DR. PEREA. OHIO 44317 Apply 3 A M. to 5 P.M. DIR EDICT OF .NURSING S At 'R-' UP tq $29,509 V. I, H NO WEEKEND DUTY 7 TO 3 SHIFT ONLY Progressive skilled Nursing Facility offering oppty to exercise indepen­dent judgment with excellent work­ing conditions in a Suburban like setting, free private parking on premises. Call Northwood Nursing Home, (215) 744-6464. E.O.E. MECHANICS-AUTO SAVE ENERGY IN THE SUNBELT Auto mechanics/technician needed for diagnosis and repair in auto service centers in Dallas and Houston. Fast growing TeXas Corp. Skilled and ge­neralists needed. Good benefits. 40% compensation. Move reimbursed after 1 year. For details call Rick Collect EATON CAR REPAIR 1-314-727-8181 MACHINIST 1st CLASS. Qualified ap­plicants must have extensive machine shop or tool room background. Must be able to assist less exp operators when required. Med size co with own pro­duct line. Will consider active retiree or advance machine operator. Liberal co benefits. James Murray Co. Ronca Commercial Pk Rte 191 North (% mile from Rte 22L Bethlehem, Pa. 18017. (215 ) 759-6611. PLASTIC FOREMAN Immediate opening for individual ■ with 5 to 10 years in plastic injection mold­ing set-up and production. Fourteen machines, 17 employees, must be-able to work any shift. We offer competi­tive base salary and fully paid bene­fits. For interview call Steve Pavelschak (216 ) 225-9127. MEGTELENT: KRUPA SÁNDOR OFM harmadik börtöntárgyú könyve: A Sarló-kalapács áldozatai Bemutatja a kommunizmus pusztítását világviszony-, latban is. Hoz raboktól interjúkat leveleket, nyilat-' kozatokat. Börtöntémákat dolgoz fel történelmi el­beszélések keretében. Ugyanígy bemutatja az első kommunizmüst. Képés melléklet a könyvei olvasóinak hozzászólásaiból. A három könyvében -szereplő nevek névtárával zárul. Ez a könyv teszi tetjesse a bortönvilág életét'! ’ Ára 9 USA-dollár. Szállítás esetén plusz 70 cent. Kapható a Vasárnap Iwnyvosztáhyán: • ■ 1739 Mahoning Ave., Youngstown,' Qhio 44509 Megrendelhető a szerzőnél is: KRUPA SÁNDOR P. 0. Box 250 DEWITT, Michigan 48820. USA. „THE HOUSE OF INSURANCE" LEZAK INSURANCE AGENCY SHAKER HEIGHTS, OHIO 44122 3645 WARRENSVILLE CTR. ROAD AUTO Phone: 283-8100 Established 1925 HOMEOWNERS — BUSINESS LIFE H ELP WANTED MACHINE OPERATOR 1st shift position available for oper­ator of a Standard Knapp vertical label machine on a high speed pack­aging line. Person responsible for set­up. operation and maintenance of equipment. Previous packaging equip­ment Operation or maintenance experi­ence required. Good hourly rate and excellent, benefits. Located in Cleve­land near Hopkins Airport. Call (216) 267-6920 for an appointment. THE CLOROX COMPANY An Affirmative Action Employer HOSTESSES-HOST FOR PRIVATE MEN’S CLUB Earnings above average. Must be attractive & ambitious. PHAROAHS HEALTH CLUB (203) 238-2228/728-5639 MECHANICAL INSPECTOR, versatile Person for inprocess inspection capable of reaxiinsr & interpretins blueprints. Experience preferred, knowledge of machine shop operations helpful. Good steady Job in growing company, some vendor contact. 4 day 40 hour work week. Overtime available. Gall for ap­pointment, Inertial Motors, 280 North Broad St., Doylestown, Pa. 18901, (215) 345-1010. LPN’s and RN’s Challenging opportunity to work with geriatric patients. Paid Blue Cross Sick. Accident and Life Ins. We would like your help to provide this care for our residents. Contact Mrs. Cramp, Great Lake Convales­cent, 12950 W. Chicago, (313) 491- 6400. SEWING MACHINE OPERATORS MERROW-BINDING & SINGLE NEEDLE Experienced only. Work onchil­dren’s wear. Piece work. Com­plete benefits. KING KOLE. INC. 66 NW 22 St. IN MIAMI 33 YEARS. TELEPHONE PERSONNEL Journeyman cable splicers, line­­workers, PBX-key installers, 4 yrs., exp. required. Top pay, truck allow­ance, bonus and benefits, long term warm weather assignments. Western U.S. CIDCOMM, INC., 800- 227-6982. EOE. MAINTENANCE. Needed experienced maintenance man. Mechanical electrical skills are desired. Some hydraulic skills desirable and ability to work with­out supervision when needed for a small plastic company. Call (216) 431-2777 EQUIPMENT MAINTENANCE MANAGER Equipment Maintenance Manager needed for rapidly growing National Company, operating on and off highway equipment, is seeking a mature, aggressive person to totally manage the equipment function of the Baltimore Operations. Require­ments: Technical knowledge of heavy trucks. Ability to supervise shop foreman and mechanics. Ability to manage Parts Purchasing System. Ability to manage labor & material to Control Cost. Excellent opportunity for advance­ment. Excellent salary & benefits. Send resume along with salary history to: BROWNING-FERRIS INDUSTRIES BALTIMORE DISTRICT P.O.BOX 9695 BALTO., MD. 21237 No phone calls please MACHINISTS BRIDGEPORT MILLING ENGINE LATHE Due to expansion we need individuals with 5 to 7 years exp. to set up and operate. Excellent wages for qualified app­licants. Apply in person: AA PRODUCTS 27351 Tungsten Road, Euclid Oh. (216) 261-7677 INSPECTOR MACHINE SHOP Non-production work. Experience necessary. 58 hours. ABC BORING 313) 543:0060. PACKERS Experienced in packaging. Heavy equipment for overseas. JAN PACKAGING (201) .361-7200. An EQu^l Opportunity Employer QUALIFIED MIG WELDERS. Must be cable to pass weld test. Liberal co. be­nefits. James Murray Co. Ronca Com­mercial Pk. Rte 191, North (It mile from Rte 22) Bethlehem, Pa. 18017 (215 ) 759-6611.__________ MAN WITH SOME EXPERIENCE ON SPRAY PAINTING. Salary commensurate with experience. Call Don Sanns (201) 288-3355 PIPEFITTERS and WELDERS Experienced with welded pipe, fuel oil lines. WEB CONSTRUCTION CO. (617) 331-6200 OPERATOR 150” Polypropylene machine. Steady work. Burltex Ind. Lehigh and Richmond St. (215) 739-4907. EMPLOYMENT OPPORTUNITIES Small growing shade, awning Co. located in Gaithersburg. Maryland, has immediate opening for the following positions: INSTALLERS, responsible for installation of awn­ings. Familiar with hand tool«;, sofne carpentry or mechanical ex­perience preferred. SEAMSTERS and SEAMSTERS SUPERVISORS Experienced in sewing canvas, leather, and other heavy materials. Familiar with sewing room func­tions. Supervision of production & quality control. Maintenance of sewing machines a plus. Competi­tive salaries aijd comprehensive be­nefits. Please telephone (301) 948- 3900 collect between 8 A.M. and 6 P.M. for convenient day, evening or Saturday interviews. Magyarország megszállása — Kovács Imre könyve — Kovács Imre fenti könyvében hazánk öt kritikus évéről ír: Kállay miniszterelnökségétől (1942) Nagy Ferenc miniszterelnök lemondásáig (1947). A szerző történelmünknek egyedülálló öt évét vá­lasztotta, mert a több mint ezeréves fennállásunk alatt először történt még, hogy két elnyomó nagyhatalom hazánk területén politikai stafétával váltotta egymást. 1944 végén, miközben a némef megszállók nyugat felé hurcolták a nemzethü magyarokat, a Szovjetunió katonái keleten szedték össze a „megbízhatatlan” pol­gárokat, és vitték — legtöbbjüket örökre — Szibéria felé. 1944. december 24-én, szent karácsony előestéjén vége?ték ki a nagy magyart, Bajcsy Zsilinszky Endrét, miközben Debrecenben Rákosi vezetésévél gyülekezett a moszkvai csoport hazánk kivégzésére. Igaz, hogy a török megszállást is, egy másik, a Habsburg elnyomás követte, de ez nem történt Uy jet­­sebességgel, mint 1944-ben. 1686 júniusában, Budavár ostrománál a magyar katonák az osztrákokkal vállvetve harcoltak a török kiűzésére, és bár egy hónap múlva, júliusban a magyar zászló felkerült Budavár tornyára, a törökök még sokáig maradtak hazánk területén, és még több időbe került, amíg az osztrák segítségből elnyomás lett. A német—szovjet megszállás és a török—osztrák között számos különbség volt, de a leglényegesebb, hogy az előző kettőt imperialista célok vezették, míg az utób­biak lezt ideológiával is megtetézték. A török—osztrák elnyomók megelégedtek a terület megszállásával és gazdasági harácsolással, a német— szovjet emellé az embert is akarta: annak gondolat- és érzelmi világát is; az egész országot, szöröstül-bőrőstül. Kovács Imre könyvét három részre osztanám: A háború alatt a Márciusi Frontba tömörült cso­portok, személyek németellenes tevékenykedése; a szerző politikai szaltómortálja a német fronton át, hogy Malinovszkij marsallhoz jusson; majd 1945 demokratikus kísérlete. A Márciusi Frontba tömörült demokratikus elemek a kommunistákkal együttműködtek. A kommunistákkal? Igen. És ezen csak az csodálkozik, aki nem lát to­vább az orránál. A nemzet fennmaradása és a nép át­mentése érdekében mindazokkal együtt kell működni, akik a hatalomban vannak vagy annak várományosai. Az angol, amerikai, szovjet szövetséggel szemben a német hadsereg, bármilyen hősiesen küzdött is, vere­ségre volt ítélve. 1944 végén a szovjet hadsereg — elő­ször történelmünkben — megszállóként lepte át a határt (1849-ben csak osztrák segítségre érkeztek, és a vilá­gosi fegyverletétel után kivonulták). , Tehát nem volt kétséges, hogy a Szovjetunió érdek­­területébe kerültünk, és Moszkva, valamint a parancsát végrehajtó magyar kommunista párt kezében voltunk. A nemzet életérdeke igényelte, hogy fennmaradásáért .pzők,,ak)k,QUh.on maradták és. a nép érdekét tartották .sztjm előtt, cselekedjenek. Akik elmenekültek, azoknak gkkor már csak a néma figyelő szerepe jutott, amelynek a nemzet sorsára oefolyása már nem volt. Az otthon maradt demokratikus politikusoknak nem volt más választásuk, mint megpróbálni a kommunis­­„ , , tákkal szót érteni. a houndry Supervisor. Requirements * . include 5-s ytuins ót "hands-on” ex- A kommunistákat sem lehetett egy kosárba tenni. pevience in all phases of investment'! , Más volt Gerő és más Nagy Imre'; megint más volt Rajk és Révai; ugyancsak más Vas Voltán és Farkas Mihály; és, ég és föld különbség volt Rákosi és Kádár között. Kovács Imre könyve hasznos bizonyíték annak iga­zolására, hogy a háború alatti földalatti kommunista mozgalom — szemben az otthon írt túlzásokkal — el­enyészően kis csoport volt, politikailag jelentéktelen. A népben gyökértelenek voltak. , A könyv legjobb része — legalábbis nekem —, an­nak leírása, ahogy 1944 végén Kovács Imre néhány barátjával a német fronton átszökik, hogy Malinovszkij marsallnál a magyar nép érdekében szólhasson. Könyvjegyzék E könyvjegyzékben felsorolt könyvek megrendelhetők (az esedékes összeg egyidejű beküldésével) a KATOLIKUS MAGYAROK VASÁRNAPJA könyvosztályánálj 1739 Mahoning Ave., Youngstown, Oh. 44509 — Tel.: (216) 799-2600 (Portóköltség címén könyvenként 60 Cent mellékelését is kérjük!) BÚZA JÁNOS GYÖRGY: Venezuela gyémántmezöin ...................... $9.00 IFJ-. FEKETE ISTVÁN: ÍTÉLETIDŐ (Történelmi regény 1-11.) .. $ 9.00 JUHÁSZ LÁSZLÓ: Magyarok az újvilágban----:............................. $7.00 KOVÁCS IMRE: Magyarország megszállása .................................. $15.00 KRUPA SÁNDOR: A sarló-kalapács áldozatai ................................. $9.00 ANDRÉ DU NAY: The Early History of the Rumanian Language $7.00 „MIATYÁNK” imakönyv (új, kibővített, nagybetűs kiadás) .......... $8.00 MIÉRT ÉPPEN JÉZUS? (A II. magyar ökumenikus találkozó előadásai) .................................................................................. $ 6 00 POHÁRNOK JENŐ: Szent István király (Történelmi regény) .... $4.50 A. SZOLZSENYICIN: A Gulag szigetcsoport .1-11.............................. $26.00 TOLLAS TIBOR: évgyűrűk (Versek) .. Fűzve $ 6.00; .. Kötve $ 8.00 tOLVALY FERENC: Benső végtelen (Versek) .................................. $7.50 A MEGZAVART KERESZTÉNY Bizonytalanságok a 2. vatikáni zsinat után ............................ $ 5.00 BARTHA MIKLÓS: Kazárföldön ........................................................ $6.00 BÁRDOSSY LÁSZLÓ: A nemzet védelmében .................................. $5.50 3 EKÉS GELLERT: Ember és családja __________________ $ 6.00 3ÉKÉS GELLERT: Mit ér az ember, ha keresztény? ............ $ 6.00 OS. SZABÓ LÁSZLÓ: Magyar Versek (Aranytól napjainkig) .......... $8.50 20ÜRTOIS, GASTON: A legszebb történet Jézus élete (képekkel) gyermekeknek ..................................... $ 4.50 USQNKAr EMIL: A száműzött Bíboros .......:------------------- $-12.00 EDWARD CHASZÁR: Decision in Vienna The Czechoslovak-Hungarian border dispute of 1938 ..... $12.00 YVES DE DARU VÁR: TRIANON (A feldarabolt Magyarország) ........................................ $ 16.00 I’. DOMBRA DY DÓRA: örkö (Elbeszélések) ________ Kve. $9.00 ENDREY, ANTHONY: Hungarian History (Part I.) .......................... $6.00 EAlDREY, ANTHONY: Pride of my Country Í.................................... $6.50 iNDREY, ANTHONY: Sons of Nimrod (The origin of Hungarians). A magyarság eredete angol nyelven .......... $ 8.00 ENDREY, ANTHONY: The Holy Crown of Hungary ...................... $8.50 ESZTER HÁS ISTVÁN: Nyugodt lehetsz, elvtárs .............................. $4.95 *ÁJ ATTILA: A Jónás-téma a világirodalomban (Könyvritkaság! Csak 300 példány készült.) .......................... $ 15.00 THÉRVÁRY ISTVÁN: Börtönvilág Magyarországon 1945-46 Papírkötésben $ 11.00; Vászonkötésben .................................. $ 13.00 :EKETE ISTVÁN; Harangsző (Díszes vászonkötésben) ................ $ 9.00 :IALA FERENC: Berkes és a szerzetes ......................................... $ 10.00-ÜRY LAJOS: A bécsi színjáték I-U. (Egybekötve) ............ $ 16.00 1 0 Z S A N N A (Teljes, kottás népénekeskönyv) ...................... $7.95 ARCHITECTURAL DRAFTSMAN 1-2 years experience in the Architec­tural and Enginee. ing Department. Proper candidate will work under di­rection of a licensed Architect and should be willing to learn small com­mercial development. This is a fu!l­­time position, including fully paid be­nefits. Please contact: THE LAWSON COMPANY A Division of CONSOLIDATED FOODS CORP. Personnel Department 210 Broadway E. Cuyahoga Falls, Ohio (216)f 923-0421, ext. 154 Equal Opportunity Employer M-F-V-H TRUCK DRIVERS-CITY OWNER OPERATORS ' MIAMI FLORIDA Class 1 common carrier in need of qualified owner-operators to run Dade and Broward CoimiieS) In our city fleet. If you own a tractor or van type straight truck, please call us for de­tails on the opportunities available with Watkins Motor Lines Inc. Year round operations, good earning and weekly settlements. Contact Charlie Kuzupas at 1-305-885-4721. An Equal Opportunity Employer SUPERVISOR­FOUNDRY An opportunity currently exists in our | orthopedic implant casting facility for shell air castings process?«, plus abil­ity' to train and motivate a new work force. 2 years of college study in a metallurgy or a related field would be an asset. Please send resume with salary history and current requirements to: Person­nel Department. CODMAN & SHURTLEFF COMPANY Randolph Industrial Park Randolph, MA 02368 An Affirmative Action Employer PRESSMAN M/F SUNNY CALIF tíxpd Web pressman to operate King Presses, night shift. Near Pacific Ocean. Growing Co. good pay," benefits. Sandieguito Publish­ers. 597 Westlake, Encinitas, Ca 92024 (714) 436-3747. NURSES Serve the developmentally disabled in the largest private JCAH-accredited facility of its kind in the U.S. Warm Christian atmosphere! A leader in the field for 75 years. Openings for: STAFF NURSES SUPERVISOR R.N.s and L.P.N.s * Regular merit increases. * Excellent benefits, including paid pension plan. , * On-going inservice training. Medical director on staff. Call Personnel Manager COLLECT i BÉKÉS GELLÉRT: Mit ér az ember, ha keresztény? ............. $6.00 For more information 414-261-3050 ext. 391 or 235 CABINET MAKER. Must have exp. with form ice work. 5 years experi­ence and references required. For interview call (313) 531-8473. 4 Gsm PI«m T» World hesda ■ LUTHERAN HOME — WATERTOWN «VI 53094 An Equal Opportunity Employer M/F COOK BROILER With Car for Parsippany Steakhouse Call (212) 490-7003 Pártolja hirdetőinket! Bátor, sőt: vakmerő — de naiv tett volt. Kovács Imrét az égi hatalmak óvták meg, hogy kül­detése nem végződött tragikusan. Minden percben lesel­kedett rá a vég. Naiv volt, mint mindannyian, akik hit­tük, hogy a Szovjetunió több megértést fog mutatni, és erre a nyugati hatalmak is szorítani fogják. A szerző békekövetként indult a szovjet front felé, ahol azonban fogságba került, ahonnan űzött vadként, szerencsére el tudott menekülni. A könyvnek ez a része nemcsak izgalmakban bő­velkedik, de tanulságokban is. Azt hiszem, hogy Kovács Imre hamar realizálta — lehet, hogy egy életre — hogy egy olyan nagyhatalom hálójába kerültünk, ahol a fehér nem fehér, és a kétszer kettő nem négy, mert egy különös emberfajtával kerül­tünk szembe, akiknek tarsolyában a gyanú, szemükben a vád és magatartásukban egy láthatatlan felsöbbségtől rettegő félelem volt. A görög mitológia figurái váltak valósággá, ahol a szláv lélek bizonytalanságában min­denki mindenkitől függött és félt. Az élet színét elho­mályosító óvatosság ködébe borult az ország. Nem a mi világunk. De a népnek élni kell benne. Sőt: átélni. De ehhez segítség kell. Ezt adták 45-ben a demokratikus elemek, 56-ban a forradalmi ifjúság, és ma a nemzet jövőjét mutató pár író. A könyv 1945 utáni eseményekkel foglalkozó része túlnyomóan a szerző tevékenységével foglalkozik. Sok­sok ismeretlen adat kerül nyilvánosságra, és ez a rész hasznos kiegészítése 45-nek. Sőt: fontos is: Kovács Imre is ahhoz a reformnemzedékhez tartozott — sőt: élén járt —, amely 1945-ben a politikai őrségváltásra készen állt. 1948 óta nem volt ilyen felkészült, nemzethű, tör­ténelmét megvalló, munkára kész politikai generáció, mint a két háború között felnőtt demokratikus nemze­dék. Nem bosszú és vérgőz dolgozott bennük, ezek is­meretlenek voltak nekünk, hanem a nép érdeke. Nem rombolni, hanem építeni akartunk, és a két háború közötti politikai életből csak azt eltávolítani, aminek már régen a politikai lomtárban volt a helye. Sajnos, ezt a munkát ez a nagyra hivatott reform­­nemzedék nem tudta elvégezni: egy kíméletlen elnyomó hatalom és egy kapzsi kommunista párt nem engedte a nemzet akaratát érvényesülni. De az 1945-ös demokratikus kísérlet mégsem volt hiábavaló, ahogy semmi sem vész kárba amit nemes céllal cselekszünk. A 45-ös hősies kísérlet egyrészt lehetőséget adott népünknek, hogy a demokrácia mellett szavazzon, és elutasítsa a kommunista pártot, másrészt, ha ez a nem­zedék 45-ben nem lép színre, nyomtalanul tűntek volna el a magyar politikai történelemből. így cikkeikkel, be­szédeikkel, parlamenti felszólalásukkal, sokak bátor po­litikai helytállásával, sőt: életük feláldozásával otthagy­ták nyomukat a magyar életben, és megjelölték a jövő Magyarország útját. Ezt a 45-öt folytatta 56 forradalmi ifjúsága és fogja követni az a generáció, amely hazánk szabadságában lép a politikai színpadra. Kovács Imre könyvét nehéz lenne egy határozoztt műfajba besorozni. A korunkban divatos önéletrajzhoz áll legközelebb, de mégsem az. Sok a kitérő, és az el­mélyülés is hiányzik. Nem is a szokásos történeti munka, mert a 45-ös eseményeknek tárgyilagosabb ismertetésében némi hiá­nyok vannak. Akármilyen kitűnő munkát is végzett Ko­vács Imre a háború utáni politikai életben, a többségi párt mégis csak a kisgazdapárt volt; a szociáldemokrata párt demokratikus vonala is több ismertetést igényel. Nem utolsó sorban a demokrata néppárt háromszor­­annyi szavazatot kapott, mint a szerző parasztpártja. Ezekről a szerző aránylagosan kevesebbet ír, mint párt­járól. Ez azonban érthető, mert minden szentnek maga felé hajlik a keze, hat egy politikusnak... Amivel azonban nem értek egyet, és lényegében a könyv hibájának tartok, ahogy Kovács Imre Kállay Mik­lóst és Nagy Ferencet röviden elintézi: a sors által ren­delt szerepre nem voltak felkészülve. De, hogy mi ez a sors által rendelt szerep, és hogyan kellett volna ellátni, a szerző a válasszal adós marad. A történelem tanúsága szerint — amire a török és osztrák megszállások is tanitanak — a megszállóval, vagy egy fenyegető nagyhatalommal szemben a'nép ve­zetője csak akkor számíthat eredményre, ha fegyveres erővel rendelkezik, a nép passzív ellenállással mellé áll vagy egy külföldi hatalom segítségében bízhat. Sem Kállay, sem Nagy Ferenc nem rendelkezett ezek egyikével sem. Kállay Miklós egy meghasadt tár­sadalmat és hadsereget kapott, melyet minden ereje és ügyessége, a híres Kállay-kettös ellenére sem tudott egységbe kovácsolni. Nagy Ferencnek pedig egy legyő­zött, kétszeresen kirabolt ország jutott, ahol a hadsereg azonnal idegen vezetés alá került, a nép pedig, a meg­szállók és a kommunista párt terrorja miatt, képtelen volt a passzív ellenállásra. Ami a külföldi segítséget jelenti, ez a magyarság több százéves álma, amelyből II. Rákóczi Ferenc remé­nyétől a magyar forradalom ifjúságáig — amely a ház­tetőkön figyelve várta az amerikai repülők vagy az ENSZ „hadsereg” érkezését — sohasem lett valóság. Talán most végre megtanuljuk, hogy külföldi segítséget csak akkor kaphatunk, ha az az érdekelt nagyhatalom érdekével egyezik. Különben csak üres ígéretek, ame­lyért nemzetünk mindig súlyos véráldozattal fizetett. Mindezek azonban nem gyengítik Kovács Imre könyvének értékét, amely a szerző jó stílusában íródott, gördülékeny, élvezetes olvasmány. Minden magyarnak ajánlom, tekintet nélkül politi­kai felfogására, hogy a könyvet olvassa el, mert tanul­ságos, hogy miként lehet a nagy elődök útját járni. Mert Kovács Imre is, bár éles lejtőkkel, néha ve­szélyes kanyarokkal és sokszor nagy kitérőkkel, de min­dig egyet tartott szem előtt: hazánk függetlensége, a nép szabadsága, az elesettek megsegítése. Tehát azok nyomdokába lépett, akik kisebb vagy nagyobb mérték­ben, de mégis csak részesei, hogy ezerszáz év után még vagyunk és a jövőnkben reménykedhetünk. A könyv — szép kiállításban — a torontói Vörös­­váry Publishing Company kiadásában jelent meg Megrendelhető a Vasárnap könyvosztályán, 1739 Mahoning Ave., Youngstown, Ohio 44509. Ára 14 dol­lár, plusz 60 cent portó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék