Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1980 (87. évfolyam, 1-50. szám)

1980-05-25 / 21. szám

p <j« áífc** ^-X-íSh­: 3; • •' ■ - ’ ’ --V-. iikStitftiiMhi 1980. május 25. KATOLIKUS MAGYAROK VASÁRNAPJA 7. oldal HELP WANTED PACKAGING MACHINE OPERATOR Rapidly expanding Packaging Oper­ation currently has openings for packaging machine operators for day shift. Apply at 26 Eastman Rd.f Parsippany, NJ. (201) 884-0010 UNETTE CORPORATION An Equal Opportunity Employer FURNITURE FINISHER/POLISHER ALSO WOODWORKER EXPERIENCED. Call (212) 786-8600. MACHINE PRESSER Dry cleaning store. Part time 8-12 Manh. (212) OR 7- 3949. MACHINIST 1st CLASS For long established scale manu­facturer. Please apply 9 to 11 or 1 to 3 p.m. JOHN CHATILLON & SONS 83-30 Kew Gardens Road Kew Gardens, Queens, N.Y. (IND E od. F Union Tpk. Station) RESTAURANT DINING ROOM CAPTAINS NEW ORLEANS Commanders Palace, one of the most popular rstrnts in Louisiana. Very expd. Resume to Mr. Pliessnig. 1403 Washington Avenue, New Orleans LA. 70130. SPINDLE SANDERS SPINDLE CARVERS MULTIPLE CARVERS Experienced preferred. Good working conditions. Benefits. Apply: GRAND RAPID CARVERS 1731 Michigan NE., Grand Rapids, Mich. 49053 1:30 p.m. to 4:30 p.m. ‘COMPUTER TECHNICIAN - full time technician for retail microcomputer systems req. Computer Land of Rock­ville, (301) 948-7676. NURSES A Nice Place to Work STAFF RN-DAY SHIFT RN RELIEF — 4-12 WEEKENDS LPN RELIEF — DAY SHIFT Join the staff of a friendly close-knit 95-bed nursing home noted for quality care. We seek RN’s & LPN with ger­iatric experiénce. Excellent salaries & benefits package. Call the Director of Nursing (212) 475-7755. BIALYSTOKER NURSING HOME ‘ 228 E. Broadway. NYC 10002 arj equal opportunity employer m/f. SUPERVISOR MECHANICS MAINTENANCE and PRODUCTION. Excl oppty for hamis­an” type individual. 3-5 yrs supervisory exp. or equivalent trade school nec. Must be able to repair & troubleshoot production type machinery. El.ctrical, plumbing & welding exp. a must. We offer ah excellent starting salary & co. paid benefits. To apply send re­sume to: ARMOUR DIAL CO. 179 KNTIN ROAD CLIFTON, N.J. 07014 an equal opportunity employer LAUNDRY AIDES — Full and part time positions for 7 A.M. to 3 P.M. and 3 P.M. to 9 P.M. shifts. Apply E.C.C.R., 7C0 Mountain Av.. Wyckoff or call (201) 427-2555 bet 9 AM and 4 PM. VOTE YES ON ISSUE 5 (County Health & Human Services Levy) ISSUE 5 is a 4.4-mill levy to support essential health and human services in Cuyahoga County. These services include those provided by the county hospital system, the county welfare department, and many other community agencies. Passage of ISSUE 5 is vital for the well-being of the elderly, the sick, the disabled, the homeless, the orphans, and abused children. Almost everyone in the county benefits directly or indirectly from these levy supported services. It is safe 10 estimate that on any given day more than i million Cuyahoga County residents are helped by ISSUE 5! Just a few examples: Each day 2,300 persons receive medical care from the county hospital system which guarantees high quality medical treatment to all citizen of the county. These services include the Burn Unit, the Rehabilitation Program for victims of strokes and spinal cord injuries, the Comprehensive Care Program for children with multiple handicaps, the contagious disease service, and the tuberculosis in-patient services. Each year the county processes 200 children for adoption. Each year the county's foster care program provides substitute family living for 1,800 children. Each year 150,000 persons take advantage of services provided by the Central Medical Emergency Dispatch (CMED), the Poison Control Center, the Community Information Services, and the Suicide Prevention Center. Passage of ISSUE 5 will raise about $42 million per year. This amount will generate $378 million of additional support per year in State and Federal funds. These State and Federal funds are our very own income tax dollars coming home to work for us. If we do not retrieve them, they are used in other parts of the state and nation. ISSUE 5 is a renewal of the existing 3.4-mill levy, plus the addition of 1-mill. This means that a taxpayer whose home is valued at $30,000 will pay an additional $10.50 a year in taxes. The owner of a $50,000 home will pay an additional $17.50 a year. ISSUE 5 is FOR You! Vote FOR ISSUE 5 on Tuesday, June 3, 1980! Kommentár nélkül KÖNNYŰ LÁSZLÓ: ~~ Tizenöt éve hunyt el T. S. Eliot, korunk legnagyobb vallásos költője A költőt ugyan valamennyire ismeri a művelt ma­gyar olvasók egy része, de távol vagyunk attól, hogy a külföldi magyarok korunk legnagyobb vallásos költő­jének műveit szellemi hadjáratukban tudatosan felhasz­nálnák vagy terjesztenék. Pedig ezzel egyik leghatáso­sabb művészi segítőjüket mellőzik el. A népszerűsítés céljából kövessük T. S. Eliot költői pályáját, és kísérel­jük meg gazdag költészetének rövid elemzését. T. S. Eliot 1888-ban született St. Louisban. Apja itteni üzletember volt. Anyja maga is írt verseket. Nagy­apja, unitárius pap, alapította a St. Louis-i Washington Egyetemet és az ahhoz szükséges Smith Akadémiát és a Mary Gimnáziumot. A helyi elemi iskola és gimná­zium elvégzése után, 17 éves korában T. S. Eliot be­iratkozott a * Harvard Egyetemre, ahol a szabadmüvé­­szeteket hallgatta. A Harvard elvégzése után költőnk Európába ment, és előbb a párizsi Sorbonne-on, majd Németországban és végül Angliában, az Oxford Egye­temen képezte magát tovább az irodalomban és szellem­­történetben. 1915-ben Londonban telepedett le, és fele­ségül vette Vivian Haigh-Wood balett-táncos-müvésznőt. 1917-ben jelent meg első verskötete: J. Alfred Pruf­­rock szerelmes éneke, amely tulajdonképpen nem volt szerelmes ének. Egy kiábrándult, cselekvésképtelen, el­mélkedő trubadúr vallomása rejtett érzelmekről; tele irodalmi és szellemtörténeti utalásokkal, idézetekkel. Úgy látszott, hogy T. S. Eliot az angol metafizikus költőis­kola követője lesz, aki a francia szimbolika eszközeit hasz­nálja fel. Formailag a szabad verset követte, de néha szabályos, metrikus szakaszokat iktatott közbe. Mindez nagyon meglepte a szabályos, könnyen érthető versek­hez szokott olvasókat. Sok ellenzője, de sok híve is tá­madt a költőnek, aki egyáltalán nem akart visszakozni, mert 1920-ban hasonló újabb Költemények című köte­tével jelentkezett. S ha eddig csak ellenzői akadtak, 1922-ben való­ságos felháborodás fogadta Átokföldje című kötetét. A látszólagos összefüggéstelen részek valójában egy collage elemeit képezték monológokkal, utalásokkal, mitológiai alakokkal, idegen nyélvű sorokkal. A kor annyira ért­hetetlennek (akkor még nem volt szürrealizmus!) érez­te, hogy a megértés könnyítésére maga T. S. Eliot írt jegyzeteket művéhez, és megszámozta a sorokat, akár­csak Dante. De lássunk néhány sort fordításomban az Átokföld elejéből és végéből: Április kegyetlen hónap, kihajtja az orgonát a halott földből, kavarja az emléket és vágyat, meghajtja a tompa gyökereket tavaszi esővel!. „Aquitania hercege a rombadölt toronynál” Romjaimat védem e törmelékkel Illek én hozzád. Hieronymo megint megörült. Datta. Dajádhv.am. Damjata. Santih säntifi santíh Persze az utolsó öt sornak nincs sok értelme, de ha negmagyarázom, hogy a 430. sor idézet, a 432. sor a .Spanyol tragédiá”-ból való, és hogy a 434. sor értelme: ,A béke, mely meghaladja a megértést”; akkor másként ógadjuk a zseniálisan összekavart mozaikot. T. S. Eliot az ilyen meghökkentéssel, gondolkodta­­ással, szellemi trükkel igen nagy hatást gyakorolt az rodalmi életre. Többé nem lehetett művészinek, kor­­izerűnek nevezni a tanverseket, a kellemes rigmusokat. \z új verseken eluralkodott az értelem irányítása. Di­vatba jött az intellektuális költészet. Persze nem szabad ízt hinnünk, hogy ezzel megszűnt az érzelem T. S. Eliot költészetében. Ellenkezőleg: új verseiben gyakran me­ritek fel a gyermekkor emlékei, a hatalmas, barna DENTAL TECHNICIANS GOLD DEPARTMENT 1 Assistant and 1 Facim? person DENTURE DEPARTMENT Finisher needed. Must also know repairs. EXPERIENCE REQUIRED (516) 822-9393 FOREMAN/W. Working Foreman - to take charge, self starter who is me­chanically inclined to run a p.'.lybag cperation. Must be able to control, motivate. Exc. opp’ty for right person. yO. benefits & good salary. Call (201) 161-0220 for appointment. GOOD HUMOR s now leasing their fleet of trucks to responsible individuals. No investment required. Liberal leasing fees. Good Humor Products at 50% off Call now for an appointment. GOOD HUMOR CORP. 1932 Greenspring Drive Timonium Md. 21093 Cabinet Malters/Machine Hands Long Island City location, custom cabinet architectural woodworking Shop requires experienced people able to read shop drawings. Excel­lent working conditions. Top salary to qualified people. Apply personnel dept. MILARI LTD 5-42 47th Ave., Long Island City, N.Y. — (212) 784-7905 Ext. 31. Tudvalevő, hogy a washingtoni képviselőhöz Ethic’s Committeeját néhány éve azzal a céllal hívták életre, hogy „a közéleti korrupciót a kongresszuson belül elfo­gadható keretek közt tartsák”. Ez a bizottság ilyen mi­nőségben már foglalkozott több honatya ügyével. Most előttük van John W. Jenrette dél-karolinai demokrata képviselő ügye. AZ FBI az ismeretes „Opera­tion Abseram” akciója során megállapította, hogy ne­vezett honatya nagy összegű megvesztegetési pénzeket fogadott el. Jenrette képviselő erre a vádra azzal véde­kezik: ha ő fogadott is el pénzeket álcázott ügynököktől, ez azért volt, mert annyira ittas volt, hogy nem tudott mást tenni. A bizottságnak most már csupán azt a kérdést kell eldönteni, hogy ha egy honatya berúgott állapotban megvesztegetési pénzeket vág zsebre, az „elfogadható keretek” közé számít-e? ★ Az Egyesült Államok hírszerző szolgálata megbíz­ható forrásokból jelentéseket kapott, amelyek szerint az Afganisztánban levő szovjet katonák és afgán lako­sok közt egy különleges fajta cserekereskedelem virág­zik. A katonák csaknem mindent, amit magukkal hoz­tak eladnak a polgároknak — benzint, cigarettát, autó­kereket, kézigránátot, sőt, még géppisztolyt is —, cse­rébe egy-egy üveg vodkáért vagy egy fiatal hölgy tár­saságának élvezetéért. • - ■ - ­dr. Csikós Zoltán "A könyvosztály hírei E könyvjegyzékben felsorolt könyvek megrendelhetők (az esedékes összeg egyidejű beküldésével) a KATOLIKUS MAGYAROK VASÁRNAPJA könyvoszfályánál, 1739 Mahoning Ave., Youngstown, Oh. 44509 — Tel., (216) 799-2600 (Portóköltség címén könyvenként 60 Cent mellékelését is kérjük!) TRAINEE Mil time employment. To leam a skill, flcated in Willow Grove. Making alu­­linum products for the plastic and sundry industry. All benefits. Call londay to Friday from 1:00 to 4:00 m. (2151 657-2727. WIRE DRAWER •Penlng in round wire dept in wire üli specializing in quality work. Exp. sq‘d. Excellent working eonds & paid lajor b nefits. Call for interview FISK ALLOY WIRE INC. (201) 427-7550 CHEFS have immediate openings executive chefs, working s, sous chefs & pastry chef. J salary and benefits. No or contracts. Call the office est you or send resume: SPECTRUM •0 Security Blvd., Suite 218 alto., Md. 21207 (agency) (301) 298-1020 HESDA Md. - 301-986-8815 INGFIELD, Va. -703-971-9392 Reliable cleaning Lady ood pay, easy hours, easy work, ir downtown Jewelry Store. Four l0rnings per week. (216) 621-5745 for Eileen. machine operator SLITTING - Experienced us‘ speak English. (212) 732-4880 ' (201) 248-4040. EDM OPERATOR EXPERIENCED ONLY. APPLY! Lincoln Mold & Die Corp s 1st Ave., Roselle, N.J. (201) 241-3344 BUZA JANOS GYÖRGY: Venezuela gyémántmezöin ....................... $9.00 EDWARD CHASZÁR: Decision in Vienna The Czechoslovak-Hungarian border dispute of 1938 ........ $ 12.00 COURTOIS, GASTON: A legszebb történet Jézus élete (képekkel) gyermekeknek ....................................... $ 4.50 CS. SZABÓ LÁSZLÓ: Magyar Versek (Aranytól napjainkig) .......... $ 8.50 CS. SZABÓ LÁSZLÓ: Vérző fantomok (Novellák) ........................... $ 12.50 YVES DE DARUVAR: TRIANON (A feldarabolt Magyarország) .......................................... $ 16.00 DALNOKI VERESS LAJOSNÉ: Szabadság nélkül............................... $7.50 T. DOMBRADY DÓRA: Örkő (Elbeszélések) ................. Kve. $9.00 ESZTERHAS ISTVÁN: Nyugodt lehetsz, elvtárs ............................... $4.95 ÉLETJEL (a K.M.V. 1980. évi évkönyve) ........................................... $4.00 FATIMA (in Lucia’s own words) angol nyelven ....................... $ 5.00 FAJ ATTILA: A Jónás-téma a világirodalomban (Könyvritkaság! Csak 300 példány készült.) ........................... $ 15.00 FEKETE ISTVÁN: Harangszó (Díszes vászonkötésben) ................. $9.00 IFJ. FEKETE ISTVÁN: ÍTÉLETIDŐ (Történelmi regény l-ll.) .. $ 9.00 Ugyanaz, keménykótésben (borítólappal) ........................... $ 14.00 FERDINANDY MIHÁLY: Kun László siratása ................................... $ 10.00 FÉNYES TÓTH OLGA: Nők a szovjet börtönében ........................... $ 6.00 FLÓRIAN TIBOR: Keserű gyökéren (Versek) ................................... $8.50 FORY LAJOS: Az arácsi csodakút ..........................______.‘............ $8.00 FüRY LAJOS: Vasárnap Farkaspusztán .......................................... $12.00 GABOR ARON: Túlélés ................................................................. $ 15.00 HABSBURG OTTÓ: Jalta és ami utána következett....................... $ 12.50 HÁRSFALVI LAJOS: Bibliai történetek és a katolikus vallás alapigazságai ____________________ $ 2.00 HORVATH FERENC: Hazánk (Olvasmányok a magyar irodalomból. A magyar nyelvtan elemei.) ............................... $ 10.00 HOZSANNA (Teljes, kottás népénekeskönyv) ....................... $7.95 IVAN LÁSZLÓ: Hittankönyvünk Bibliai történetek és hitünk tanítása ....................................... $ 10.00 JANICS KÁLMÁN: A hontalanság évei .......................................... $ 22.00 DR. JASZOVSZKY JÓZSEF: Mindszenty, a föpásztor Észak-Kaiiforniában ....................._............................................ $7.00 JALICS FERENC: Testvéreink hite...................................................... $4.50 IÓKAI MÓR: Jövő század reqénve (három kötetben)______$ 12.00 JUHÁSZ LÁSZLÓ: Magyarok az újvilágban ....................................... $7.00 KÁLNOKY ERNŐ: Magyar Néprajz (Sok ábrával) ___1.................... $3.80 KEMPIS TAMÁS: Krisztus követése .................................................. $3 95 KOMAROMI JÁNOS: Zágon felé ......................................................... $2.50 KONDOR LAJOS: Fatimáról beszél Lucia nővér ........................... $5.00 Ugyanaz, de angol nyelven ..................................................... $5.00 KOVÁCS IMRE: Magyarország megszállása ............................ $15.00 KRUPA SÁNDOR: A sarló-kalapács áldozatai ................................... $ 9.00 FRANCIS, LAPING: REMEMBER HUNGARY 1956 Gyönyörű, díszkiadású album angol nyelven ....................... $30.00 MAGYAR DALLAMOK (szólóénekre, hegedűre, zongorakísérettel) magyar, angol és németnyelvű szöveggel ................................. $3.50 MAGYAR FÖLDRAJZ ............................................................................. $5.00 MARINA GYULA: Ruténsors — Kárpátalja végzete ....................... $ 10.00 MÉCS LÁSZLÓ: Vissza a csendbe .................................................... $ 12.00 ..MIATYANK’’ imakönyv (új, kibővített, nagybetűs kiadás) .......... $8.00 MIÉRT ÉPPEN JÉZUS? (A II. magyar ökumenikus találkozó előadásai) .................................................................................... $ 6.00 MISKOLCZY GYULA:A magyar nép történelme Fve. $ 5.50 Kötve $8.00 ANDRÉ DU NAY: The Early History of the Rumanian Language $ 7.00 NYÍRÓ JÓZSEF: Székelyek ........................ Keménykötésben $ 8.50 SZÁSZ BÉLA: Minden kényszer nélkül.............................................. $ 13 50 SZÉPE LÁSZLÓ: ÚTITÁRS (Elmélkedési gondolatok) ................... $4.50 SZITNYAY ZOLTÁN: Ezüsthíd (Pályadíjnyertes regény) ............... $ 5.00 A. SZOLZSENYICIN: A Gulag szigetcsoport l-ll.............................. $ 26 00 TOLLAS TIBOR: Évgyűrűk (Versek) .. Fűzve $ 6.00; .. Kötve $ 8.00 Mississippi, ragaszkodás a hithez, Istenhez, misztikához és a szentekhez. 1935-ben a „Gyilkosság a székesegyház­ban” című versdrámájában Morus Tamás erkölcsi nagy­ságát dicséri nagy mélységgel, bölcselettel és csodálatos nyelven. Ez valóban dantei teljesítmény volt. Nem hiába nevezték egyes kritikusai T. S. Eliotot a modern Danié­nak! íme néhány sor a Te Deumból: Bocsáss meg nekünk, ó Uram, mi magunk valljuk ma­gunkat a közönséges ember típusának, A férfiak és nők típusának, akik bezárjuk az ajtót és ülünk a tűz mellett, Akik félünk Isten kegyelmétől, Isten éjszakájának ma­gány osságától, a megkövetelt lemondástól, a ránk mért ínségtől; Akik nem félünk annyira az emberek igazságtalanságá­tól, mint Isten igazságától; Akik a kéztől az ablakon, a tüztöl a zsuptetön, az ököl­től a kocsmában, a csatornába taszítástól Nem félünk úgy, mint Isten szerelmétől... (Vas István fordítása) Négy kvartett című versciklusában valóságos zene­művet komponál a különböző elemekből, a megértés különböző síkjain. A kert, a láng, a rózsa és a galamb a szimbóluma! „East Coker” című versét így fejezte be: Végemben a kezdet. A görög és a keresztény filozófia egyesítése. — Ugyancsak vallásos ihletésű a „Hamvazó­szerda” című kötete is. 1927-ben tért át az angol katolicizmusra, vette fel az angol állampolgárságot, mert hitre, misztikára és a demokrácia káoszából a királyság szilárd értékrendsze­rére vágyott. Persze ez ismét nagy viharokat vert fel pro és kontra. De ez nem zavarta. Megmaradt konzer­vatívnak. Hibátlanul öltözött, viselkedett. Előkelő klu­bok tagja volt. Ellene volt a televíziónak, a közművelt­ség süllyesztésének, a New English Bible-fordításnak, a társadalmi formák megsértésének. A rend rendíthetet­len híve volt. 1948-ban nyerte az irodalmi Nobel-díjat. A király a „British Order of Merit”-tel tüntette ki. Elnyer­te a firenzei Dante-aranyérmet. 16 egyetem választotta díszdoktorrá. Johnson elnök a legmagasabb civil kitün­tetést, a „Medal of Freedom”-ot adományozta neki. Első felesége 1947-ben elmegyógyintézetben halt meg. Tíz év múlva vette feleségül volt titkárnőjét, Vale­rie Fletchert. Eliot 1965-ben hunyt el légzési zavarok­ban (nagy dohányos volt) Londonban. Hamvait a West­minster Abbeyben temették el. Megilletódéssel szem­léltem szimbolikus síremlékét (lángnyelvek között rózsa) az angol Pantheonban. St. Louisból indult el, és meg­hódította a világot! HELYESBÍTÉS A Katolikus Magyarok Vasárnapja március 23-i szá­mában megjelent Köszönetnyilvánítást az alábbiakkal kell kiegészíteni, illetve kijavítani: A Magyar Harcosok Bajtársi Szövetsége mill­­waukee-i csoportja 80 dollárt, az MHBK Los Angeles-i csoportja 150 dollárt küldött az Itáliában tartózkodó magyar menekülteknek a karácsonyi ünnepekkel kap­csolatban. Ismételten hálás köszönettel P. Salamon Zoltán László a menekültek lelkipásztora HELP WANTED OPERATORS WANTED, Special and Singer. ZEREGA FASHIONS 2367 West Chester Ave., B onx, 10462 Phone: (212) 829-2507. N.Y. MACHINIST For auto parts. Good salary and co. benefits. Must be experienced. Aoply Charlie’s Auto Parts, 272 S. Sulnmit Ave., Hackensack, N.J. (201) 487-1790. Magyar történelmi anekdoták Breviter, sed bene Egy húsvéti ünnepen Károlyi György gróf éppen akkor érkezett az orosházi templomba, amikor Jakabffy a Krisztus feltámadásáról szóló prédikációjának követ­kező pontjánál tartott: — Benézének vala a szent asszonyok a koporsó mélyébe... Ennél azonban nem is tudott tovább jutni, mert| nagy zavar fogta el, amint meglátta a grófot. A mon­datot mindazonáltal be kellett fejezni, sőt, még azt is illett volna megmagyarázni: mit láttak a szent asszo­nyok a koporsóban? De akkor már olyfokú zavarban volt, hogy ilyen­formán beszélt: — Nem nézének belé... kinézének belőle... mel­léje nézének... sehová sem nézének... Mivel azonban semmiképp sem tudott zöld ágra vergődni a mondattal, hirtelen rámondta: Ámen! S azzal be is fejezte a prédikációt. Templomból kijövet Károlyi gróf ennyit mondott neki: — Igazán sajnálom, hogy a szép beszédnek csak | a végét hallhattam. Itt már Jakabffy kerekedett felül, s merészen any­­nyit mondott: — így szoktam én mindig. Breviter, sed bene... (Röviden, de jól.) Jakabffy halála Jakabffy Kristóf egy délután átsétált a szolgabíró­hoz, akit lakása folyosóján talált kényelmes csibukozás közben. A szolgabíró elé érve, nagy örömmel kiáltott fel: — Alázatas szalgája, damine spectabilis! Mihelyt láttam itt ülni, mindjárt gandaltam, hagy talán otthun találhatam. Utolsó éveit nyugalomban töltötte Krassó városá­ban. Szokott sétáját végezte egy napon, amikor szembe ment egy szekérrel, amelyet, mivel rövidlátó volt, nem vett észre. A következő pillanatban már keresztül is gázolt rajta a szekér, s az öreg pap nyomban kiszenve­dett. Nyolcvanéves volt. ÉL A LÉLEK Az e rovatban megjelenő verseket nem „rendes” munkatársaink, hanem olvasóink küldik el, s köz­lésüket kérik. Lelkesedésük, érzelmeik tiszteletremél­­tóak. TÓSAKYNÉ VÁRADI IRÉN: ' Áldott kéz Álmaimban most is együtt járunk Melegen fogjuk egymás kezét S mikor felébredek tovább fogja kezem Ez a bátorító anyai kéz. Vele gyakran visszajárok Gyermekkor szén emlékibe, S mennyi erő sugárzott mindég Áldott kezéből felém le. Nem féltem vele a rögös utat, Nem féltem a sötét árnyakat, S nem féltem a lázas éjeket S ez velem ma is megmaradt. E kéz sohasem erőszakolt, Életutamra áldását szórta rám, S ha örömbe, bajba hozzá vágytam, Kezünk szeretve fonódott át. Óh, görcsösen fogom ma is kezét, Óh, csak engem ne hagyjon el, Vezessen csak ö ma is, Mert nélküle talán elveszek. De érzem, nem kell félnem, Mert ő fogja ma is kezem, Benne találom minden kézfogásba, Unokáim kicsi keze bársonyába. Óh, legyen nekik is öröm ez erő.., Minden időkre ez a kézfogás, És adják tovább boldogan, mint én adom Ezt az áldást hozó drága kézfogást. TUZEX IKKA Tel.: 226—8868 és 521—5526 GYÓGYSZER NÁDAS GYULA lemez, könyv kerámia sto. Magyar, angol betűs írógép Erdélyi csomagok, herendi porcelán, taperecorder 1425 Grace Avenue, LAKEWOOD (Cleveland), Ohio 44107

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék