Katolikus Szemle 3. (1889)

1. szám

Tagilletmény 1889-re. III. kötet. I. füzet. KATHOLIKUS SZEMLE. HARMADIK KÖTET. A SZENT-IST VÁN-TÁESUL AT MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI Dr. KISFALUDY A. BÉLA. BUDAPEST, AZ ATHENAEUM R. TÁBS. KÖNYVNYOMDÁJA. 1889. Megjelent márczius 10-én.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék