Katolikus Szemle 7. (1893)

KATHOLIKUS SZEMLE. HETEDIK KÖTET. A SZENT-ISTYÁN-TÁ R S ULAT MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI I)r. MÍHÁLYFI ÁKOS, 2IUCZ-CZISZT. R. ÁLDOZÓPAP, A RBKD DUDAPESTI HITTUDOMÁNYI ÉS TANÁRKÉPZŐ INTÉZETÉBEN TANÁR. ^ z. CI3T. ^ x feuospKH iM» zö 1 V.r : • BUDAPEST, AZ ATHENAEÚM R. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1893

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék