Katolikus Szemle 9. (1895)

KATHOLIKUS SZEMLE. KILENCZEDIK KÖTET. A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI Dr. MIHÁLYFI ÁKOS, CZISZT. K. ÁLDOZÚPAP, A KEND BUDAPESTI HITTUDOMÁNYI ÉS TAtfÁKKÉI'Zü­INTÉZETÉBEN TANÁR. A BUDAPEST, AZ ATHENAEUM R. TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1895.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék