Katolikus Szemle 12. (1898)

KATHOLIKUS SZEMLE. TIZENKETTEDIK KÖTET, A SZ ENT-IST V AN-T AR SULAT MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI MIHALYFI ÁKOS dr. CZISZT. R. ÁLDOZÓPAP, A REND BUDAPESTI HITTUDOMÁNYI ÉS TANÁRKÉPZŐ­INTÉZETÉBEN TANÁR. BUDAPEST, 1898. ATHENAEÜM H. TÁRSULAT KÖNYYMYOMDAJ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék