Katolikus Szemle 29. (1915)

1. szám - Értekezések, elbeszélő cikkek - Hadzsega Gyula: Schizmatikus agitáció Galiciában

KATHOLIKUS SZEMLE A SZENT-ISTVÁN-TÁRSULAT MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI MI HÁLYFI ÁKOS dr. C. PRÉPOST, CISZT, R. ÁLDOZŐPAP, EGYETEMI NY. R. TANÁR. HUSZONKILENCEDIK KÖTET BUDAPEST STEPHANEUM NYOMDA R. T. 1915.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék