Katolikus Szemle 48. (1934)

KATOLIKUS SZEMLE TÚRI BÉLA Űj feladatok SCHÜTZ ANTAL Katolikus világnézés ECKHARDT SÁNDOR Mauriac KOVRIG BÉLA Szociálpolitika és szociális reform DÉCSEI GÉZA Korunk új egyházmüvészete BETHLEN IVÁN A magyar fiatalság igazi arca BR1SITS FRIGYES : Várdai Béla ^ SZIRA BÉLA: Szent István dráma a Nemzeti Szín­házban ^ BALLA BORISZ: Szent Bernadette MOLNÁR KÁLMÁN : Izgalmak az egye­temeken KÖNIG ANTAL: Az osztrák «jungkatholischi> mozgalom RS.: Levél Erdélyből BAJZA JÓZSEF: Bleyer Jakab küzdelme és tragikuma ^ MIHELICS VID : A katolikus folyó­irat problémája ^ PROHÁSZKA OTTOKÁR KIADATLAN ÍRÁSAIBÓL KÖNYVEK SZENT ISTVÁN AKADÉMIA: Serédi Jusztinián elnöki székfoglalója SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT KIADÁSA 1934 XLVIII. KÖTET JANUAR

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék