Katolikus Szemle 52. (1938)

1. szám

KATOLIKUS SZEMLE MEGJELENIK MINDEN HÓNAP ELSEJÉN Szerkesztőség és kiadóhivatal a Szent István-Társulat székházában : Budapest, VIII., Szentkirályi-utca 28. LII. ÉVFOLYAM /. SZÁM / 1938 JANUÁR Kühár Flóris: Krisztus képe tegnap és ma 1 Bdró Brandenstein Béla: A hivatásrendi társadalom bölcseleti alapjai I 7 Moravek Endre: A szudétanémet kérdés 15 Sándor István: Mai regényhősök 25 FIGYELŐ Mihelics Vid: A kereső nő és a kereső feleség 33 SZEMLÉK Tordai Ányos: Magyar nyelvhelyesség és magyar stílus 37 Várdai Béla: Az Olympos és a kereszténység 38 Vitéz Guólhfalvy Dorner Zoltán: Közgazdaságtan reformerek számára 39 Kari János: Panorama Hungáriáé 41 Bírálatok 44 Szír a Béla: Színház 49 Kopp Jenő: Kiállítások 50 Dénes Tibor: Filmek 52 Magyar problémák (Sajtószemle): A helyes választójog— Kisembervéde­lem a közteherviselésben — 834 akta 53 KÜLFÖLD Fallenbiichl Ferenc: A mariazelli bencés apátság 55 Camenzind M. József: A transszibériai expresszen 58 Vigilans: Külpolitikai krónika 60 Külföldi folyóiratok: Megújhodások a katolikus Egyházban — Az «el­fajzott művészetit és a anémet művészet» 62 A Katolikus Szemle évi előfizetési díja io pengő. Külföldre az évi portókülönbözet 2 pengő 90 fillér. Egy szám ára 1 pengő. f A Szent István-Társulat tagjai évi 10 pengő tagsági díjuk fejében kapják a Katolikus Szemlét s ezenfelül 20 0/o-os engedményt élveznek közvetlen rendelésnél vagy vásárlás­kor — az iskolai tankönyvek kivételével — a Társulat összes kiadványainak árából. Tag mindenki lehet, aki ebbeli szándékát bejelenti.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék