Katolikus Szemle 52. (1938)

1. szám

106). — Csokonay Mária: Jósika Miklós francia íróbarátja: Gustave de la Tour 107). — Cs. Szabó László: Apai örökség (98) ; Levelek a száműzetésből (304). — Csüry Bálint: A népnyelvi búvárlat módszere (369). — Dengl János: Magyar nyelv­helyesség és magyar stílus (37). — Dormándi László: Két jelentéktelen ember (176). — Drouven P.: A piowoi vészkiáltás (371). — Endrődy László S. J.: Páter Petit hajója (304). — Erőss Alfréd: Die Lehre von der Erlősung im XIX. Jahrhundert (367). — Faber Frigyes Vilmos: Ez nagy szentség valóban (106). — Faust Antal: Nyitott szemmel Keleten (306). — Félegyházy József: Pázmány bölcselete (363). — Fodor Ferenc: Magyar föld, magyar élet (235). — Foller Hermann: A napsütéses Jáva (175). — Fowler-Wright S.: Prága nincs többé ! (242). — Francé Adine: Az Arno-parti város (177). — Gábor György és Gál László: Egy asszony árnyéka (370). — Gálos László: Vasárnapok, ünnepnapok (172). — Garrigou-Lagrange: A megkezdett örökélet (366). — Gerely Jolán: Gyermekeink boldogságáról van szó (367). — Geren­csér István: A filozófus Pázmány (363). — Gockler Imre: Szent István király a magyar irodalomban (45). — Gyéressy Ágoston: Uram, nem vagyok méltó (302). — Havas István: Van értelme az életnek (110). — Hajdók János S. J.: Királyi élet, királyi vér (239). — Harsányi Lajos: Zúgó Márton (242). — Harsányi Zsolt: És mégis mozog a föld (365). — Heller András: Cselédsor (301). — Hevesi Sándor: Színház (369). — Hidvégi János: Hulló magyarság (295). — Horváth Konstantin: Verseghy Ferenc és Horváth János levelezése (358). — Hunyady József: A magyar könyv­kötés művészete a mohácsi vészig (239). — Ignácz Rózsa: Anyanyelve magyar (47). — Ijjas Antal: Mirandola fordulása (170). — Illyés Gyula: Rend a romokban (101). — Incze Antal: Rio Grande-Triest (107). — Irk Albert: Die rationalen und irrationa­len Elemente des Strafrechts (231). — Jajczay János: Die zeitgemásse ungarische Kirchenkunst (175). — Jankovich Ferenc: Barangoló (48). — Jánky István: A gon­dolattól a kifejezésig (305). — Jékely Zoltán: Kincskeresők (109). — Jenei Ferenc: A középkori magyar irodalmi műveltség nyomai Győrött (107). — Juhász Andor: Halló, itt Róma! (371). — Just Béla: Hajnali kettő (361). — Kádár Imre: A fekete bárány (370). — Kállay Miklós: Magóg fiai (300). — Kallós Ede: Görög-római val­lástörténet és mitológia (38). — Kardos Tibor: Kálti Márk krónikája (306). — Karácsony Benő: Pjotruska (176). — Kassák Lajos: Anyám címére (308). — Kertész János: Gdynia, a tízéves lengyel kikötőváros (108). — Kisebbségvédelem. Szerkeszti: Elekes Dezső (239). — Kiss Géza: Ormányság (295). — Kozocsa Sándor: A Zalán futásának első kidolgozása (166). — Kösters Ludwig S. J.: Unser Christusglaube (3°3)- — Közigazgatástudomány. Szerkeszti : Magyary Zoltán (239). — Kunszery Gyula: Magamtól Istenig (308). — Lantos-Kiss Antal: Gyakorlati tiszta élet (106). — Le Fort Gertrúd von: Veronika kendője (46). — Lengyel Katalin: Baudelaire magyar kritikusai és fordítói (240). — Loczka Alajos • A művelődés útja Amerikában (298). — Loyola M. M.: Jöjjetek, áldozzunk ! (302). — Makkai Sándor: Magyarok csillaga ( 233)- — Magyar költők az «Yggdrasill»-ban (45). — Márai Sándor: Istenek nyomá­ban (307). — Matolcsy Andor: Cisz-moll (308). — Mauks Ernő: A vén kuvasz emlékei és egyéb állatmesék (47). — Meschler Mór S. J.: Készület a nagy lakomára (238). —- Miklósy Alajos: A modern magyar regény (106). — Montherlant Henry de: Agglegények (242). — Morgan Charles: A forrás (110). — Moser Simon: Österreichs Bergwelt und Bergvolk (108). — Mussolini Vittorio: Légiháború Abesszíniában (108). — Müller Lajos S. J.: Rejtett gyémánt (44) ; Jertek, imádjuk ! (302). — Nagy Mária Ilona: A gyermek és a halál (239). — Nagyiványi Zoltán: Sárga kaszinó (47). — Nauwelaerts: Harc a petróleumért (108). — Noszlopi László: A világnézetek lélektana (359). —Párdányi Miklós: A breton kérdés (294). — Petró József: A gyer­mekek korai szentáldozása (171). — Péterfy Jenő: Magyar irodalmi tanulmányok (367). —Prinz Gyula—Teleki Pál: A magyar munka földrajza (42). — Possonyi László: Üldözni fognak titeket (307) — Priestley J. B.: Jóbarátok (371). — Plus P. R. S. J.: Krisztus a mi testvéreinkben (238). — Rab Pál S. J.: Eucharisztikus pél­dák (302). — Reményi József: Amerikai írók (104). — Riedl Franz: Ungarn. Das Land der Stephanskrone (163).—Scheffler János: A szerzetesi élet katekizmusa (172). — Sebes Gyula: A korszerű oktatás (174). — v. Somogyváry Gyula: Virrasztó a köd­ben (232). — Sőregi János: Ecsedi István (368). — Szabados Mihály: Földmunkás­kérdés, munkástelepítés, munkaalkalmak (369). — Szabó István: Ugocsa vármegye (99)- — Szántay-Szémán István: Kelet és az Eucharisztia (173) ; Eucharisztia­Unio (173). — SzedŐ Dénes O. F. M.: Szívem palota (48). — Szent Ágoston: A leg­méltóságosabb Oltáriszentség megigérése (302). — Szerb Antal: Utas és holdvilág (47). — Sziklay Ferenc: Kassa (240). — Takács Ince O. F. M.: Szól az Eucharisztia szentje (238). — Tasnádi Kubacska András: Báró Nopcsa Ferenc kalandos élete

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék