Katolikus Szemle 52. (1938)

1. szám

SZEMLÉK 0Id a, Aggházy Mária: A magyar építészet története 364 Bencze Lajos: Harsányi Zsolt Galilei-regényének merész tévedései.. 365 Benkő István: A breton kérdés 294 Bírálatok 44, 105, 171, 237, 302, 366 Clauser Mihály: Az első magyar teológiai folyóirat 358 Dénes Tibor: Filmek ^ 52, 112, 180, 245, 311, 374 — — Az eredeti Zalán futása 166 Erdey Ferenc: Az új szellemiség 97 Galambos Gruber Ferenc: Vitéz Somogyváry Gyula új költeményei.. 232 — — Kállay Miklós új regénye 300 v. Guóthfalvy Dorner Zoltán: Közgazdaságtan reformerek számára.... 39 Györké Rezső: Cs. Szabó László tévedése 98 Hamvas Béla: A világnézetek lélektana 359 Hermann Egyed: Magyarság és nemzetiség 99 Kari János: Panorama Hungáriáé 41 — — Két magyar kutató 167 — — Magyarország táj rajza 235 — — Pusztuló Ormányság 295 Kiss István: A gazdasági cselédek helyzete 301 Kopp Jenő: Kiállítások 50, 179, 310 Lutter Tibor: Amerikai írók 104 Magyar problémák 53, 114, 181, 246, 312, 375 Mihályi Ernő: A zirci apátság templomépítkezései a XVIII. században 103 Molnár Kálmán: A pozitivizmus kihatása a büntetőjog fejlődésére.. 231 Péch Aladár: Az Egyesült Államok nevelési rendszere 298 Sándor István: A Pest-belvárosi polgár regénye 236 Somogyi József: Német könyv rólunk 169 Szegedi Gergely: Illyés Gyula költészete és vallásgyalázónak mondott verse 101 — — Ijjas Antal történelmi regénye 17° — — Makkai Sándor Szent István-regénye 233 Szira Béla: Színház 49, 110, 177, 243, 308, 371 Szirák Ferenc: Tormay Cecile regény trilógiája 163 Thurzó Gábor: Misztikus és mondén katolikus irodalom 361 | Tordai Ányos: Magyar nyelvhelyesség és magyar stílus 37 Várdai Béla: Az Olympos és a kereszténység 38 Zemplén György: Pázmány Péter bölcselete 363 A SZEMLÉKBEN ISMERTETETT MŰVEK Aggházy Mária: A zirci apátság templomépítkezései a XVIII. században (103). — Aixinger László: Pozsony (240). — Alkaniz S. J.—Csávossy S. J.: Boldog­ság útja (304). — Almásy László: Levegőben . . . homokon . . . (241). — A'tmann Odilo O. F. M.: Zeit für Gott. Vom Leben und Wirken des Dreieinigen Gottes in uns (44). — Árvay Nagy Bálint: Az Eucharisztia : áldozat, eledel, útravaló (303). — Asguthy Erzsébet: Most én táncolok a kötélen (243). — Aurora (174). — Az Erdélyi Múzeum-Egyesület háromnegyedszázados tudományos működése (368). — Az Isteni Ige Társasága (173). — Bangha Béla S. J.: Az Eucharisztia (105) ; Welt und Überwelt (237). — Berezeli A. Károly: Fekete Mária (241). — Berg Bengt: Vándor­madarak Afrikában (46). — Bérulle kardinális : A lelki vezetésről (44). — Bierbauer Virgil: A magyar építészet története (364). — Bíró Vencel: Képek Erdély múltjából (175). — Blaskó Mária: Szent István ajándéka (303). — Blaskovits Zoltán: Theorie des Kapitalismus (109). — Bruce-Lockhart R. H.: Egy brit diplomata emlékei (177). — Catalogus Fontium Históriáé Hungaricae (367). — Considine P. S. J. : Fel a szí­vekkel (367). — Cooper Duff: Talleyrand (305). — Corvina. Szerkeszti : Gerevich Tibor és Zambra Alajos (107). — Curie Eve: Madame Curie (304). — Cholnoky Jenő: Magyarország földrajza (41). — Csávossy Elemér S. J.: Az újjászületés szentsége

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék