Katolikus Szemle 58. (1944)

1. szám

ST' p 7 2 0^1 % # v- ' \ KATOLIKUS SZEMLE FELELÓS SZERKESZTŐ: RADÓ POLIKÁRP 19 4 4 JANUÁR Martinkó András: Új felvilágosodásékor* szak felé: — Nádasy Alfonz: X. Pius pápa egyházzenei törvénykönyve — Sinor Dénes: Franciaország küzdelme a nyomor ellen — Figyelő — Mojzes Péter: Háborús élete szemléletünk—Szemlék — Horváth Miklós: Reményik Sándor költészete — Ágoston Julián: Üzen a mult — Borbély Kamill: A fizika mint élmény — Tóth László: A katolikus történetírók munkaközössé* gének Szekfű Gyula*emlékköny ve — Kalász Elek: A Piarista kusztodiátus gazdaság* története — Szíra Béla: Színház — Bírálatok SZENT ISTVÁN.TÁRSULAT, BUDAPEST

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék