Katolikus Szemle 1. (1949, Róma)

1. szám

KATOLIKUS FŐAPÁTSÁG! KÖNYVTAR PANNONHALMA 9090 TARTALOM Se gyökér se loab? /Mihalovics Zsigmond/ 1 "Választasok" és társadalmi átalakulások Magyarorszagon. /-/ 3 A magyar szellemi élet bolsevizálasa /Hegyi András/ 15 Külkereskedelmi fordulat Magyarorszagon/-/ 26 A vallásüldözés szovjet módszerei a stali­ni alkotmany 124. szakaszának szellemében 30 A hazai katolicizmus helyzete /Pius/ 32 Hitünknek modern hitetlenek előtt való ki­fejtéséről. 38 A Szovjet és a zsidóság, 39 Az Egyház és a marxista allam 41 A párizsi misszió 44 A tudomány egy proletardiktaturaban. ',*/"* A Lysszenko ügy. "'-46 KATOLIKUS F I 5 ! E I Öi 40 Az Egyház és az állam viszonyának alakulása Len­gyelországban.- Az Egyhez helyzete Csehszlovákia ban és az iskolakérdés.- Tito változatlanul üldö­zi az Anyaszentegyhazat.-A bolgar-görögkeleti Egy ház és az Atlanti-szövetség.-A Szentatya televí­ziós szereplése.-A francia munkásmozgalom keresz tény szellemű befolyasolasa.-stb. lumUK i KATOLIKUS SZEMLE KIADÓHIVATALA BOMA, VIA CONCILIAZIONE 44 KULFOLDI^MAÖ 7AP^ACTíO KIADA'SA i« v' wri

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék