Katolikus Szemle 2. (1950, Róma)

1. szám

KATOLIKUS SZEMLE TARTALOM Jézus uj korszakának hirdetője, P. Lombardi (Mihalovics Zsigmond) 1 A katolikus Egyház elleni harc célja és módszerei (Baran­kovics István) 4 Magyar sors — Krisztusi remény (Hegyi Márton) . . 8 Egy nagy mai magyar vértanú (Dunántuli) .... 11 A katolikus népnevelés rendje (Juhász Vilmos) ... 17 Az uj filozófia és a katolicizmus (Rezek Román) ... 22 A Times ankétja a kereszténység egységéről (Fekete Szil­veszter — Kérdő Bálint) 25 Élet és szellem a vasfüggöny mögött 31 Ifjuságunk otthon (Bácsalmási István) 31 A magyar kiskereskedelem és kisipar utolsó öt éve (Nagy Kázmér) 35 A csehszlovákiai A. C. megsemmisítése 37 Az Egyház szava A jogász hivatása 39 Nagy halottaink Trikál József. Lelkiismeretvizsgálat egy magyar pap-fi­lozófus halálára (S. F.) 42 Megemlékezés Serédi Jusztiniánról (Hegyi Márton) . 44 Sipos István 45 Eszmék es Művek A hamis isten (Magyar Antal) 46 Angol, francia, olasz és német nyelvű tartalmi kivonat . . 47 1950 1. SZAM KÜLFÖLDI MAGYAR ACTIO CATHOLICA KIADÁSA ROMA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék