Katolikus Szemle 4. (1952, Róma)

1. szám

KATOLIKUS SZEMLE TARTALOM 1. Királyi zászlónk jár elöl... — Sík Sándor fordításából ... 1 2. Egyház és világbéke — Dr Mihályi Gilbert 2 3. összehasonlító szemelvények a különböző szentírás-fordítá­sokból 6 4. Az 1848. évi események és a magyar katolikus oktatásügy I. — Kubinszky Lajos 8 5. A teremtés napjai — P. Békés Gellért 12 6. Milyen lesz Magyarország gazdasági helyzete az oroszok ki­vonulása után — Benedek Béla 16 7. új törekvések az Egyház hívő megértésére — P. Jáky Sza­niszló 0. S. B 19 Az EGYÁZ SZAVA XII. Pius Pápa cselekvésre szólítja római híveit — Mester István 22 A házasélet nagy problémái — Mester István .... 23 A VILÁGEGYHÁZ ÉLETE. — dr. De Rivo Zoltán 25 MAGYAR HÍREK 27 ESZMÉK ÉS MŰVEK Heinrich Falk : Die neue sowjetische Oberschicht ... 28 Heinrich Falk : Sowjetpatriotismus — Fráter Szaniszló . 29 Tengerentúli magyar naptárok — Fráter Szaniszló ... 30 Pásztor L.: Two Hungarian shepherd-plays — Daám Antal 31 Pásztor L.: L'attivitá missionaria del P. Silvestri in Mol- davia — Daám Antal 31 1952 1. SZÁM KÜLFÖLDI MAGYAR ACTIO KIADÁSA ROMA CATHOLICA

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék