Katolikus Szemle 15. (1963, Róma)

4. szám - Kovács Zoltán: Népesedési földcsuszamlás Magyarországon

KOVÁCS ZOLTÁN NEPESEDESI FÖLDCSUSZAMLÁS MAGYARORSZÁGON Utolsó helyen népek sorában « Ma minden három percben történik egy műtét és ezek száma legalább kétszer akkora, mint a szüléseké » — állapította meg januárban a budapesti rádió egyik adásában. A hivatalos statisztikai adatközlések számokkal is igazolják ezt a megdöb­bentő megállapítást. 1962-ben a születések száma 129.952, a hivatalosan számontartott abortuszoké 210,000 volt. 1963 első hónapjaiból származó statisztikai közlések a születések számának további csökkenését mutatják, a műtétek száma tehát — figye­lembe véve az illegális művi beavatkozásokat is — valóban leg­alább kétszer akkora, mint a szüléseké. Egy nép szaporodására jellemző adatot azonban az ezer lélekre eső élveszületések, illetve az élveszületések és halálozások különbségéből adódó tennészetes szaporodást jelző ezrelékkel szokás kifejezni. E két arányszám, illetve az általuk jelzett népe­sedési folyamat az utolsó 80 év alatti alakulását a hazánkkal szomszédos és néhány jellegzetes nyugateurópai országban a második világháború után a következő táblázat mutatja. Élveszületések és a természetes szaporodás arányszámai a különböző európai államokban. (1) Megnevezés Az 1000 lélekre eső élveszületés * Az 1000 lélekre eső természetes szaporodás ** 1945-1949 (átlag) 1961 1962 1961 1962 Szovjetunió . . . 23,8 22,5 16,6 Lengyelország . . 28,4 20,7 19,6 — 11.7 Románia .... 24,9 17,5 — 8,8 .— Franciaország . . . 20,3 18,2 17,8 — 6,3 Német Szöv. Közt. . 16,9 18,3 18,1 — 7,0 Csehszlovákia . . 23,2 15,8 15,7 — 5,7 Ausztria 16,7 18,6 18,6 — 5,9 Magyarország . . . 19,9 14,0 12,9 — 2,1 Svédország .... 19,0 13,9 14,2 j — 4,1 (*) Kivonat a 14 (**) Kivonat a 3 táblázatból a 468— 483. oldalon, táblázatból a 125— 129. oldalon. (1) United Nations: Demographic Yearbook. 1962. New York, 1962. 244

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék