Katolikus Szemle 33. (1981, Róma)

4. szám - Tóth László: Két költői antológia

A második nyugati kiadású, immár kizárólag emigráns, vagy ha jobban tetszik külföldön élő szerzőket bemutató költői antológia Csiky Ágnes Mária válogatásában, 1956­ban látott napvilágot Tíz év versei 1945-1955 címen (Ame­rikai Magyar Kiadó, München, 222.1.). Ez a kötet 62 szerző mintegy 150 versét foglalja magában. A harmadik nyugati kiadású költői antológia Fiives­kert címen jelent meg 1957-ben, Bécsben (Nemzetőr kiadás 160.1.). Ez 38 börtönviselt költő 1945-1957 között írt 112 versét és 43 műfordítását adja közre. A negyedik nyugati kiadású költői antológia 1959 őszén jelent meg a londoni Magyar Könyves Céh kiadásában, Ki­lenc költő versei címen, Szabó Zoltán bevezetőjével, közel 200 lap terjedelemmel. András Sándor, Bán Györgyi, Bikich Gábor, Csokics János, Kibédi Varga Áron, Makkai Ádám, Máté Imre, Nyiri Éva és Tóth Z. László költeményeit tar­talmazza. Az ötödik nyugati antológia 1969-ben, Washingtonban került kiadásra (Occidental Press, 160.1.) Üj égtájak címen, Határ Győző bevezetőjével és 14 szerző 110 költeményét közli. Meg kell itt említenünk, hogy Határ Győző beveze­tőjében nemcsak megindokolta a 14 szerzőre való korláto­zást, hanem ezen túlmenően fölsorol névszerint további 14 költőt, akik virtualiter jelen vannak a kötetben. Sajnos e fölsorolásból — érthetetlen módon — hiányzik Tollas Ti­bor, Tüz Tamás és mások. E kötetek után még egy szükebbkörű, három szerzős antológia került kiadásra Ausztráliában, 1972-ben, amely Botond Pál István, Nóvák Mária és Csepelyi Rudolf költe­ményeit közli Szüret címen. Ilyen előzmények után látott napvilágot Kemenes Gé­fin László válogatásában és bevezetőjével a legújabb nyu­gati költői antológia Nyugati magyar költők antológiája, 1980 címen. (Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadása, Bern, 392.1.) Elöljáróban még föltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy e fölsorolt antológiák közül a teljességre való törekvés igényével csupán a Csiky Ágnes Mária, Tíz év versei 1945­1955, valamint — legalább elméletben — a Határ Győző szerkesztette Üj égtájak és e legutóbbi antológia lépett föl, a többiek részlegeseknek tekinthetők. A Kemenes Géfin szerkesztette nyugati antológia 32 szerző 263 művét mutatja be. E 32 szerző közül, — mint a Vándorénekről szólva már megemlítettük — 23 közös a ke­leti antológiáéval, míg az alábbi 9 amabban nem szerepel: Szélpál Árpád, Faludy György, Fáy Ferenc, Tollas Tibor, .334

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék