Katolikus Szemle 40. (1988, Róma)

3. szám - ESZMÉK ÉS MŰVEK - Lőkkös Antal: Egy költőigaza (Tóth Bálint)

A kötet Vissza a mélyből c. része a szenvedésből, a magányból, a halál közelségének megérzéséből született versek. Tollas Tibor minden életöröme, kifinomult érzékenységéből fakadó, fel-feltörő lelkesedése és boldogságérzete mellett, a fájdalmak embere! Ezek­nek a verseknek nagyrészét kórházban írta. Már a címük is ma­gányról, fájdalomról, reménykedésről vagy csüggedésről beszél. « Virrasztok. » « Magad maradtál. » « Éji zsoltár. » « Száműzött csend. » « A végső vígasz. » De a magány, a szenvedés a költőt jobbá, elmélyültebbé, igazibb emberré tette. Egy keserű vagy éles szó nincs Tollas Tibor verseiben. Ahogy arcából, a fájdalomrótta vonásokból, jóság és megértés sugárzik csöndes szomorúsággal keverve, úgy verseiben egy sok megpróbáltatást kiállt ember, egy meggyötört, bölcs lélek elmélyülése, elfogadása érződik. Kiszáradt kút a lelked is, merítsd a mélybe vödrét. A csorba csönd gyűrűiből mentsd ki, mi szép örökség! Ha fájdalmas is, — mélybe áss, legyél kegyetlen ásó! i Vak szemedbe szikra szökik, látó leszel, varázsló. A csillagok és madarak szomjuk vizeddel oltják, s a kert gyümölcsös fái el­zarándokolnak hozzád. (Kiszáradt kút) VASÁRHELYI VERA EGY KÖLTŐ IGAZA TÓTH BÁLINT: Nyiss kaput angyal. Versek. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1988. 148 lap. (A könyv az MTA-SOROS Alapítvány támogatásával készült). « Oly korban éltem én e földön... » — vannak generációk, ame­lyeket különösen nem kedvel a sors, tagjainak mindig mindenből kikerül, félreverik, megalázzák őket, csak azért, mert nem alkalma­tos időben születtek. Logikai magyarázatot szintén hiába keresnénk, egyszerűen nincsen. Az 1927 és 1932 közötti években születettek nemzedéke ugyancsak rossz pillanatban lépett be az ajtón. Gyerek­fejjel, de már a serdülni kezdő érzékeny szemévei-szívével élték meg a háború borzalmait, hogy hamarosan Ubu király a nevetést is arcra fagyasztó ideológiája verje őket fejbe elméletben és gya­korlatban. Mindezek végén félreményektől várhatták-várhatják a mennybejutást. 285

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék