Állami Katona József Gimnázium, Kecskemét, 1893

TARTALOM. I. Értekezések Dr. Hollós László-tól A chemiai gyakorlatokról ..... 1 A kecskeméti, félegyházai és ó-kécskei fúrólyukak ré tegsorozata . . . . . 14 II. Előadott tananyag, tankönyvek .... 23 III. írásbeli föladatok ...... 37 IV. Az intézet személyzete ..... 39 V. A szertárak gyarapodása ..... 42 VI. Önképzőkör ....... 46 VII. Érettségi vizsgálat ...... 48 VIII. Adatok az iskola történetéhez .... 50 IX. A tanártestület irodalmi munkássága ... 54 X. A tornaverseny ...... 55 XI. A műének és zene ...... 57 XII. Rajzkiállitás ....... 58 XIII. Ifjúsági könyvtár ...... 59 XIV. A ,Segítő egyesület“ ...... 60 XV. Az ösztöndíjasok névsora ..... 61 XVI. Az ifjúság érdemsorozata ..... 61 XVII Statisztikai táblázatok . . . . . . 71 XVIII. Adakozások és hováforditásuk . . . 73 XIX. Értesítés a t. szülők, gyámok részére ... 74 Pótlandó 48. lap, alulról 4. sorban 4 jeles, 6 jó, 3 elégséges.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék