Állami Katona József gimnázium, Kecskemét, 1918

a használt rövidítések jelentése: 1. Az előmenetelnél: a tanuló neve után álló szám mutatja az illető általános előmenetelét, m. p. l=jeles, 2=jó. 3=elégséges rendű, a név után zárójelbe tett egy vagy két tan­tárgy azt jelenti, hogy az illető ezen tárgy­ból bukott, a név után álló „ismétel“ azt jelenti, hogy az illető osztályismétlésre utasit- tatott, a „nem ismételhet“ jelentése pedig az, hogy azon tanuló középiskolai tanulmányo­kat tovább nem folytathat. 2. A név után álló tm.= egész tandíjmentes, ftm. féltandijmentes,öd.=ösztöndijas, ism. ismétlő. Jelen „Értesítő“ a V. K. M. folyó évi 102368. szám alatt kelt rendelete értelmében csak a legszükségesebb adatok közlésére szorítkozik.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék