Katolikus leánygimnázium, Kecskemét, 1924

FlZ HHBOLKI5R55ZOnyOK B0LQ0B5RS05 5ZŰZ ÍTIRRIR TRR5R5RBR UEZETÉSE RLRTT RLLÓ RECSKEmÉTI Rám. KRIM. LERHYSlíTlHRZIUm DYOfXRÜlK ÉRTE5ITŰ1E RZ 1924-25. I5K0LRI ÉURÖL. KÖZZÉTESZI RZ RHBOLKI5RS5ZOHYOK INTÉZETE. ш КЕГ5КЕГПЕТ. \<DZä. HUNBÉRIR-HYOfnDR ÉS CRPK1RDÓ RÉSZUÉDYTRRSRSRÖ.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék