Katolikus leánygimnázium, Kecskemét, 1925

FIZ RDSOLK15R55ZOHYOK B0LD065RS05 5ZŰZ mRRIR TRR5R5RSR UEZETÉ5E RLRTT RLLÓ KECSKEfTlÉTl Rám, KRIM. LERHYBimHRZlLim ÉRTESÍTŐBE RZ 1925 -26. I5K0LR1 ÉUROL KÖZZÉTESZI: RZ RN0OLKI5RS5ZOHYQK INTÉZETE. на / КЕГ5КЕППЕТ, 19ZS. HUHBHKlH-HYOmDH ÉS LRPKIRDQ RÉSZUÉH YTRRSR5ÉS.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék