Polgári és elemi leányiskola, Kecskemét, 1892

A KECSKEMÉTI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT POLCÁRI ÉS ELEMI LEÁNYISKOLA XYIII-EIK ÉRTESÍTŐJE 1892—93-DIK ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE: FÁSTHT IKTJLtt02-,~ZT IGAZGATÓ. KECSKEMÉTEN, NYOMATOTT SZILÁD1 LÁSZLÓ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1 8 9 3.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék