Keleti Ujság, 1940. augusztus (23. évfolyam, 173-199. szám)

1940-08-27 / 195. szám

19 4 0.MGtSZTVS i7 MCb&egyQfaafóa Meglepetésekés kitűnő eredmények az országos atlétikai bajnokságok második napján Bénffy br. KAC rúdugrásban első. — Kiss György a 800 mellé a 400 és 1500 m.-es bo noksácet is megszerezte. — 22*1 mp-es 20C m-es, 53 m.-esgeretydobó, 16*6 mp-es gedfutó ifius gi rekordok BTJCXJRESTI. Az országos atlétikai bajnokságok váratlan nagy sikerrel zajlottak le- Kiss György remek uj 800 m.&s rekordja után vasárnap is kivá­lóak az eredmények és újabb három or szágos ifjúsági rekord is akad közöt­tük. Klubok szerint a legszebben a KAC szerepelt, mely öt bajnokságot nyert’ közülük Kiss György egyedül hármat. A Soimii három bajnokságot hozott haza és igy a kolozsvári verseny zök 8 bajnoksága a 18 közül valóban el- ismerésreméltó teljesítmény. BUCURESTI, Az országos atlétikai baj­nokságok szombati eredményei a következők: 100 m: 1 Moinea Soimii Kolozsvár 10,8 mp.j országos ifjúsági rekord. 2. Stőichitescu Soimii Kolozsvár 10,9 mp, 3, Zenide Soimii Kolozsvár 11 mp, 5000 m: 1, Cristea Stadiul Román 15 p 47.6 mp, 2. Radu Ionita CFR 16 p 19.8 m,p. 3. Cristodorescu Viforul Dacia 16 p 35.6 mp. Országos ifjúsági rekord. Görög diszkoszvetés: 1. Gurau Viforul Dacia 38.24 m, 2. Badulescu Viforul Dacia 37.35 m. 3. Havaletz Metropola 35.83 m. 800 m: 1. Kiss György KAC 1 p 55,8 mp. Országos re. kord. 2. Talmaciu Viforul Dacia 1 p 56.7 mp., országos ifjúsági rekord. 3. Stan Brassó 2 p 02.6 mp. Magasugrás: 1. Stőichitescu Soimii Kolozsvár 170 cm, 2, Sterg Brassó 170 cm 3, Tost Viforul Dacia 170 cm. Kalapácsvetés: 1. Bíró György KAC 44 m. 62 cm. 2. Forgács 38 m 72 cm., országos ifjúsági rekord, 3, Pa3- cu CFR Bucuresti 30 m 02 cm. A vasárnapi eredmények a követke_ zök: 400 m: 1. Kiss KAC 50.9 ;np. 2. Bud i Ve. nus 52.7 mp, 3. Xaimaciu VT) 53 2 mp. 10.000 m: 1. Dinu Cristea ot. iloma.i p 22.2 pap. 2. Gáli Brassó 35 p 13.6 mp 3, Ba_ boc ASMB 35 p 24 mp. Távolugrás: 1 Stőichitescu Soimii 652 cm. 2. KreiseJ Brassó 643 cm. 3. Sebnél! 621 cm. 110 m-es gát: 1. Stelorian VD 16,6 mp, Or. szágos ifjúsági rekord. 2 Kiss Esta Sun 16.9 mp. 3, Serbaooff VD 18 8 mp. 200 m': 1, Moinea Soimii Kolozsvár 22.3 ír p. Országos ifjúsági rekord! (Régi 22.7 mp. Cristea Venus), 2 Zenide Soimii 22,9 rnp 3. HidioSanü Venus 23 4 mp Sulylökés: 1, Gurau VD 14.30 m (versenyen kívül 14.75 m ) 2. Schullery St. R 18 84 m. 3, Coman ASMB 12.21 nv ■ ’ 400 m gát; 1 Kiss Esta Sun 58.1 mp, 2, Stelorian VD 58.3 mp. 3. Koppány VD 60 mp Gerelydobás: 1. Hausladen Rapid Temes­vár 53.36 országos ifjúsági rekord (versenyen kivül 55 m. újabb országos ifjúsági rekord) Hausladen. nagy gerelydobó tehetség 2, Va. manu St. Román 52.03 m, 3. Csáklány 49.34 m Diszkosz: .1. Havaletz Metropola 44 50 m. 2. Schullery VD 40 73 m 3. Gurau 39.98 m. 150Ó m: 1 Kiss György KAC 4 perc 06.5 mp, 2 Radu •ionita 4 p 11.8 mp. 3, Surd ASMB 4 p 15.1 mp, Rúdugrás: 1 Br. Bánffy KAC 350 cm. 2, Dragomir Rókás 840 cm. 3. Baolu Venv 820 cm. Hármasugrás: 1. Caistrat VD 14.16 m. 2. Kreisel Brassó 13.40 m 3 ionoson Stefan Ve­nus 12.92 m Négy uj kerületi rekord az UEC női atlétikai versenyén KOLOZSVÁR. Az UEC női atlétikai ver­senye igen szépen sikerült és négy kerületi re kord bizonyítja hölgyatlétáink fokizatos fej­lődését. Részletes eredmények a következők: •00 m. síkfutás. 1. Csák Ildikó KAC 13.5 mp. 2. Szilágyi KAC 13.8 mp. 3. Zsigmond UEC 14 mp. Csák ideje kerületi rekord, azon bán futás közben hátszele volt, ezért bizony tálán a rekord igazolása. 80 m. síkfutás kezdők részére. 1. Szilágyi KAC 11.5 mp. 2, Zsigmond UEC 11.7 mp. 3. Tóth KAC 11.9 mp. 500 m. síkfutás. 1. Tóth KAC 1 p. 37.5 mp. 2. Zsigmond UEC 1 p. 41 mp. Sulylökés. 1. Medred Ileana Soimii 8 m. 68 cm. 2. Csák KAC 8 m. 21 cm. 3. Cherestes UEC 7 m. 25 cm. Diszkoszvetés. 1. Medrea Ileana Siiniii 30 m. 88 cm. kerületi rekord. 2. Medrea Irina Soimii 26 m. 01 cm. 3. Cherestes UEC 21 m. 25 cm. Gerelydobás. 1, Medrea Ileana So’mii 28 m. 15 cm. kerületi rekord. 2. Cherestes UEC 21. m. 07 cm. 3. Medrea Irina Soimii 15 m. 08 cm. Távolugrás. 1. Csák KAC 466 cm. kerületi rekord. 2. Medrea Irina Soimii* 442 cm. 3. Bárlea'Sp.rmii; 418 cm. • Magasugrás. • ;l. Csák KAC 118 cm: 2. Medrea Irina Soimii 113 cm. 3, Medrea Uea- na Soimii 1/3 cm. * PesH'iÖék atlétacsapata Zágráb el­len 67:57 arányban győzött, A magyar csapa* 7 a horváf 5 győzőim , aratót* A német ifjúsági atlétikai bajnokságokat most rendezik meg Boroszlóban. A magasug­rásban csak azok indulhatnak, akik 170 6tn_t átugrottak. Ilye* ifjú 150 akadt Németor­szágban. A u«dapes‘i Postások atlétikai ver senyének főbb eredményei; i?Mí. m. 1 Gyepes 11 mp.. hármasugrás 1. Dús nokj 13.59 ru., 110 m. gátfutás 1. Hidas | 15.2 mp- diszkoszvetés 1. K>kt?.y 46 82 m., snlylökék 1. Németh 14.6' ir k -^- pacsvetés 1. Kemény 46.63 xu UsZÓS Nincs re'ofA de azért jók az uszóbajnokségok eredményei A €IK B u t* n re s;: i — lizipolóba jook Bucuresti. Péntek: 100 m. férfi gyors j (•a szövetni kupájáért): 1. Bohunitzky 1LA I p. 05.2 mp. 2 Békés MSE 1 p, 06.8 mp. 50 m. női gyors: 1. Rafael Éva aradi ACC. 36.1 mp. 100 in. női gyors: 1. Rafael Éva AAC- 1 p. 26.2 mp. 2. Tamás MSE 1 p. 318 mp. 100 m. férfi hát: 1, Aranyossy MSE 1 p. 19.6 mp. 2. Fmiuger Metropola 1 p. 20.2 mp. 200 m. női mell: 1. Treybal Annin Nagyszeben 3 p. 34.7 mp. 2. Perlaky Klára MSE 3 p. 38.2 mp, 4X'200 m. férfi gyorsváltó: 1. ILSA 10 p. 58.2 mjp. 2. MSE 11 p. 14.7 mp. 3. Univer­sitatea 12 p, 41.5 mp. Vizipótó: CFR Bu­curesti—MSE 3:1 (3:0), ILSA—Umversita- tea 4:3 (2:1). Szombat; 100 m- férfi mell: 1. Békés MSE 1 p. 17 mp. 100 m. női hát: 1 Per­laki MSE 1 p. 41 mp. 4X100 m. férfi gyorsváltó: 1. ILSA 4 p. 36 mp. 4X100 m. női gyorsváltó: 1. MSE 6 p. 38.4 mp. Vízi. póló: UniverMtatea—MSE 3:1 (1:0). ILSA- CFR 5:5 (4:2). A vasárnapi eredmények i következők: 1500 m.íl.‘Bohunitzky Ilsa 24 p 32.8 inp, ' 200 m férfi gyors: 1 Bohunitzky IÍ*a2 p. 37.7 mp. 3X100 mes női váltó: 1. Ármin 4 perc 58.2 mp. 2. MSE 5 p 00.5 mp. 8X100 rn.es férfi vegyes váltó: 1_ MSE 3 p. 49 mp, 100 m férfi gyors: 1. Bohunitzky Ilsa 1 p ■ 05.1 mp. 400 m női gyors: 1. Tamás MSE 7 p 20 mp. 200 m férfi mell: 1. Békés MSE 3 p 04.8 mp. 100 m.es női mellúszás; 1 Treyball 1 p 38 mp. Országos rekord beállítva. A vizipoló bajnokságot a CFR csapata nyer te, mely a U ellen 3:0 (2:0) arányban gvőzött, Hsa—MSE 2:1 (1:0). * MAGYARORSZÁG 1500 M-ES ÚSZÓ BA JNOKSÁGÁT Tátos nyerte 20 p 0.8 mp-cel. 2. Gróf 20 p 08.8 mp. 3. Vörös 20 p 4.6 mp. Labdarúgás Szezonelesí meglepetésed & magyar labdarugóbajnokság első fordulóján BUDAPEST. A magyar labdarugó- bajnokság vasárnapi első fordulójá­nak eredményei a következők: Ferencváros-^Gamma 2:2 (2;0), gól- lövok Gyetvay és Finta, illetve Táray II. és Kovács SBTC—Törekvés 2:0 (1:0), Szolnoki MÁV—Kispest 1:0 (0:0), Szeged—Ha­ladás 3:2 (1:1), BSZKRT—Elektromos 3:1 (1:1), WMFC—Dimávag 4:3 (3:1), Újpest—Tokod 4:1 (1:1). Minősítő mérkőzés nélkül a kolozsvári Victoria is az A.-Sigába került BUCURESTI. Hirt adtunk arról, hogy Gab | riel Marinescu tábornok, a labdarugó szövet. ! ség elnöke 24 órás ultimátumban szólította fel a brailai Franco Romana sportegyesük. tét hogy olvadjon be a FC Brailaba — t. a. gasabb sportérdekből. A Franco.Ruma.ua nem tett eleget az utimátumnak, mire törölték a szövetség tagjai közül és a FC Brailat soroz­ták az A.ligába minden minősítő nélkül. Az árádi Glória nem állott ki a kolozsvári Vic. toria, a Criaana pedig a Mica ellen minősítő­re és igy a Victoria, Mica és FC Braila mér. közösek nélkül jutottak az A.ligába, mely. nek végleges összeállítása most a következő: 1 Venus. 2, FC Repid. 3. Sp. Studentesc. 4. Űnirea Tricolor, 5. UDR, 6. Ripensia, 7. Uni. versitatea. 8. Victoria 9. Glória CFR. 10. FC Ploesti. 11, FC Craiova, 12. FC Braila 13. Mica 14 Mures. Kolozsváron vasárnap két labdarugó mér. főzést tartottak. Délelőtt a KAC Ifjúsági csa pata igen figyelemreméltó játékkal 4:2 (2:0) aránybáfi nyerte meg a CFR elleni Dermata. kupamérkőzést, délután pedig a Victoria C3a_ pata edzőmérkőzés keretében 3:1 (1:0) arány bán győzött le egy kolozsvári versenycsapa, tót, A Victoria góljait Moldovan és Marian (2) lőtték, a vegyescsapat gólja Stanciu ti. zenegyeséből eredt, BERECKYT, a KAC fiatal és tehetséges labdarugó kapusát a Victoria részére igazol­ták le, A FC Rapid vasárnap Constantában 9:1 (6:0) arányban győzött a Victoria ellen. Temesváron a Kinizsi csapata edzömérkö. zést játszott a Patria együttesével, melyet 16.1 (6:0) arányban győzött le Az TJnirea Tricolor Craiovaban 8.4 (4:2) arányban várté a FC Craiovat, Tenisz A magyar nemzetközi teniszbajnokság meg lepetése az, hogy a nőiegyes bajnoka a fiatal Körmöczy Zsuzsa lett, aki a döntőben 6:2 6:2 arányban verte Somogyit, az eddigi bajnokot. Jugoszlávia teniszezői Pozsonyban a szlo. vák válogatott elleni mérkőzésen 3:0.ra vezet, nek. $«lt a nap ZiJahy Lajos nagysikerű, kedves vigjátéka, a Süt a nap ezen a héten, kedden este és vasárnap délután hat órakor szerepel a színház műsorán, Érettségi Hosszú pihentetés után. szerdán este újítja fel színházunk Fodor László ma már világhírűvé vált ra­gyogó vígjátékét, az Érettségit. Tud­valevő dolog, hogy a két évvel ezelőtt nálunk több mint ötven előadást meg­ért vígjáték azóta minden világváros­ban szinrekerült, sőt egy amerikai filmvállalat páratlan sikerű filmet is készített belőle Az uj beállitásban és szereposztásban felújításra kerülő vígjátékban vendégként főképp Har- math Jolán is szerepel, aki annak ide­jén Anna néni szerepében hatalmas sikert aratott. Fényes Aliee, Czopán Flóri, Kőszegi Margit, Borovszky Osz­kár, Csóka József, Lantos Béla, Nagy István megtartották régi szerepeiket, míg a „kockafejüt" Szabados Árpád, Bárány tanárt Réthely Ödön alakítja. Csak egy kislány .. • De*sy Jenő és Siaihmáry Endre eredeti operettjének bemutatója Csütörtökön este eredeti opereHbe- mutató lesz a színházban. Deésy Jenő és Szathmáry Endre Csas egy kis­lány... cimü operettjét hetek óta a legnagyobb kedvvel és lelkesedéssel tanulja az operettegyüttes Deésy Je­nő vezetése mellett. Mindkét szerző ismert művészember, akiknek nem ez az első darabjuk. Az operettnek a na­gyon kedves, romantikus meseszövése mellett gyönyörű fülbemászó’, magya­ros zenéje van. Ki ne ismerné a Csak egy kislány van a világon cimü világ­szerte ismert gyönyörű népdalt, ki­nek nem dóbog fel a szive erre a rég ismert szövegre, amely alapul szolgált a két kitűnő szerző operettjéhez. A Csak egy kislány ... visszaviszi a né­zőt egy kedves romantikus világba, amely a mai gon iies világban igazán üditőleg é> .gnyugtatólag hathat. Egyelőre négy estére, csütörtök, '-intek, szombat és vasárnapra van műsorra tűzve a Csak egy kislány ■.. A * 2 nrim? íí«-s műsora Kedd fél 9 órakor: Süt a nap. Szerda fél 9 órakor: Érettségi. (Teljesen uj betanulásban, Harmath Jolán vendégfellép, tével.) Csütörtök fél 9 órakor: Csak egy kislány.. ( Deésy Jenő és Szathmáry Endre eredeti operettjének bemutatója. Rendező: Deésy Jenő. Főszereplők: Stefanidesz Hi, Benesa Ilona, Kovács Kató, Hegyi Lili, Czopán Flóri, Bázsa Éva, Ditrói Béla, Fülöp Sán­dor, Kovács György, Csóka József, Csengerl Aladár, stb. Vezényel: Stefanidesz József.) Péntek fél 9: Csak egy kislány, (Másodszor.) Szombat d. u, 5: A No«zti fiú esete Tóth Ma­rival, (Olcsó helyárak), este 9: Csak egy kUlány... (Harmadszor.) Vasárnap d, u. 3: Gül Baba (Gyermeksze­replőkkel, Olcsó helyárakkal.) Vasár# i> d. u. 6: Süt a nap. Vasári.ap este 9: Csak egy nisiány ,,, (Ne­gveöszer.i B/porthirGtoló f/iinháil htrch

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék