Kempelen Béla: Magyar nemes családok 1. kötet, Aágh–Bazzendorf (1911)

Aágh-Azzivelghi - Augusztini - Augusztinovics (kissolymosi) - Aulinger - Aurifaber - Ausser - Autonovics (almási) - Avakumovics - Avakumovics - Avasán

18:} lói ezüst, balról vörös szarvak között a fenyőfa; takarók: vörös­ezüst. — Az 1754/55. évi orsz. nemesi összeíráskor a családból György Nyitrarnegyében igazolta nemességét. — Nevezett Keresz­téíy (Györgynek Debitz Bachariától született fia) 1598. decz. 6. született, külföldön (1620. Bázel) orvosi diplomát szerzett és Kés­márkon városi főorvos lett. Felesége Székely Zsuzsanna, kivel ennek ősi birtokára, Lomniczra költözött, ahol 1650. aug. 21. meg­halt. — Vö. NI. 1/75. — 1. még Abhortis. Augüsztini. — Czímeres nemeslevelet 1655. ápr. 5. A. Mátyás és Ágoston kaptak. (Nyitram. lt.) Augusztinovics (kissolymosi). — Kihalt erdélyi család. — Vö. Pálmay: Udvarhely 14. Aulinger. — Egy czímerpecsétet közöl Siebmacher (22) 1812-ből Lászlótól. E szerint a czímer: (kék ?) paizsban. arany­leveles 1 uonán könyöklő kar zöld ágat tart; sisakdisz: a kar. A\ rifaber. — Czímeres nemeslevelet Zápolyai Jánostól 1531. jan 7. A. Ferencz kapott. (Nyitram. lt.) — Vö. NI. 1/76. Ausser. — Nemességét 1636-ból 1. OL.: NRA. 1861—15. Autonovics (almási). — Czímerpecsétje Pestmegye levél­tárában. (Kösz. 15.) Egyéb adatunk nincs róla. Avakumovics. — Czímeres nemeslevelet 1791. szept. 15. A. Pál, István, János, György és felesége, Martinovics Zsófiától született gyermekei: Avakum. Dávid, Serapius, Péter és Glikeria, Lázár s felesége, Zsucsay Juliannától született fia János kap­tak. (LR. LV/769.; Pestm. lt.) Kihirdette 1792. Arad- és' Pest-, 1811. Bács-, 1830. Temesmegye. — Czímer: vágott, alsó részében hasított paizs; a felső arany mezőben fekete sas jobbjában kar­dot, baljában zöld pálmaágat tart; az alsó jobboldali vörös mező­ben oroszlán, a baloldali kék mezőben ezüst egyszarvú; mind­kettő együttesen arany koronát tait; sisakdisz: a sas növekvően; takarók: fekete-arany, vörös-ezüst. — A fennebbiek közül Pá"! (*1739. nov. 7. Szentendre + 1815. ápr. 13.) 1790. aradi görög nem egyesült püspök; István (+ 1822. jul. 7. Temesvár.) 1804. temesvári görög n. e. püspök, 1807. v. belső titkos tanácsos; János előbb ügyvéd Nagybecskereken. majd a kikindai kerület főbírája. — Vö. Lendv. 11/31.; Dudás 59.: Kösz. 16.; Siebm. 22.. pk. 9.; horv. 6.; NI. 1/76.; Márki 11/659. Avakumovics. — Ily nevü család 1784. évi czímerpecsétjét 1. Siebm. horv. 7. Avasási. — Az 1797. évben Szilágymegyében fordul elő. (Petri V/37.)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék