Képes 7, 1990. augusztus-december (5. évfolyam, 31-52. szám)

1990-11-17 / 46. szám

Nem, most nem Labancz Annáról, a híres-hírhedt, húsz évvel ezelőtti miskolci ápolónő-gyilkosság áldoza­táról lesz szó, bár Anna is szállóban lakott halálának hajnaláig. Igaz, nő­vérszállón. Pedig az ő személye is érdekes, mert egyszer érdemes lenne elmedi­tálni azon, miért pont ez az ügy bor­zolta föl annak idején az egész or­szág idegeit? Hiszen abban az időben húsz évvel ezelőtt, csak Borsod- Abaúj-Zemplénben három másik, ismeretlen tettes által elkövetett bru­tális gyilkosság történt, a többi 18 megye bűnügyeiről nem is beszélve... Miért Labancz Anna az, aki ma is foglalkoztatja a közvéleményt? Mitől mindennél érdekesebbek egy teljesen átlagos, korántsem megismerhetet- len és misztikus életű ápolónő meg­gyilkolásának körülményei? Ez a cikk most mégsem erre ad vá­laszt, hanem valami egész mással foglalkozik. A gyanúsítottal, az egész ország előtt, még a nyáron, kü­lönböző sajtóorgánumok által gyil­kossá kikürtölt férfival és azzal a szenzációs bejelentéssel, amelyet egy, az ügyben sok-sok éven át nyo­mozó, ma már nyugdíjas, volt ren­dőrtiszt tett lapunknak: szerinte ugyanis a napokban az ügyészség elé kerülő ügy gyanúsítottja nem azonos a gyilkos személyével, sőt nyugdíjas riportalanyunk akár meg is nevezi a szerinte igazi elkövetőt... Fotó: STALTER GYÖRGY Anna - röviddel meggyilkolása előtt ANNA MEGHALT A törött lábú őrnagy vallomása Csalódással indul a miskolci látogatás. Azzal, akivel eredetileg szerettünk volna, nem sikerül találkoznunk, mert Kerekes István nyugdíjas, volt rendőr százados éppen Isztambulban van, mi­közben mi Miskolcon, a rendőrkapi­tányságon várunk rá. Tehát a Labancz Anna-ügy legfőbb ismerője - hiszen tizenhárom hosszú éven át foglalkozott a felderítetlen gyilkossággal - Törökországban, mi meg éppen Daragó László őrnagynak, az életvédelmi osztály vezetőjének kö­szönjük meg. hogy bejött miattunk a kapitányságra. Hiszen akár otthon is maradhatott volna - térdig begipszelt lábbal ez igazán érthető. Ehelyett arról mesél, hogyan került kezdő nyomozóként annak idején a nevezetes ügybe. Bár az első helyszíni szemléken nem vett részt (csak a gyil­kosság után pár héttel vonták be a nyo­mozásba), később többször járt a hely­színen, a környéken, szemtanúkat. Anna ismerőseit keresve. Megtudjuk, a nyomozás kezdetén - 1970 áprilisát írunk - a kapitányságon a hangulat roppant bizakodó. Mindenki szerint - majd száz ember dolgozik az ügyön - közeli a megoldás. A legpesszimistáb­bak szerint is néhány hónap, maxi­mum egy év alatt „tettest produkál­nak" az ügyben. Nem egészen így tör­tént... Igaz, az állítólagos elkövetőt, akit most gyanúsítanak - Farkas Istvánt - annak idején soha elő nem vették. Neve sehol sem szerepel az évek során dossziétengerré dagadt irathalmaz közt, soha ki nem hallgatták. Személye a Miskolcra érkező ren­dőrtiszti főiskolások kapcsán került előtérbe. A lelkes fiataloknak odaad­ták a Labancz Anna-dossziét és azt a feladatot, nézzék át az ügyet, hátha akad valamilyen új ötletük. Akadt. Miért húsz-huszonöt éves elkövetőt kerestek tizenkilenc hosszú éven át? Miért nem idősebbet vagy fiatalabbat? Hiszen, ha egy tanú azt mondja, elfu­tott mellette a hajnali derengésben egy húsz-huszonöt év körüli férfi - a lehet­séges tettes -, miért kell ezt feltétel nélkül elhinni?! A miskolciak rájöttek, lehet ebben valami. És elkezdték megint, az új szempont alapján a nyomozást. El is jutottak Farkas Istvánig, mint lehetsé­ges elkövetőig. Miért pont hozzá? Ugyanott kajakozott, a Csorba-tónál, ahová Labancz Anna is eljárt a kajakos barátaihoz, sőt dolgozott abban a kór­házban is. ahol a meggyilkolt ápolónő. És ami több mint gyanús: 1982-ben, amikor elfogták - hiszen ő volt a Gel­lérthegyen helyszínelt nevezetes mat­rózgyilkosság tettese -, azt mondta az egyik kihallgatás során: „Vannak tö­kéletes gyilkosságok, mint például a Labancz Annáé." Egyébként a matrózt Farkas Miskolcon lőtte le, a rendőrségi vizsgálat viszont Pesten zajlott. Akkor, 1982-ben ez a megjegyzés nem tűnt fel senkinek, hiszen minden­ki jól ismerte a megoldhatatlannak lát­szó Anna-gyilkosságot, ám később, idén, az ismét „felmelegített" ügy kapcsán, fontossá vált. Most tehát összeállt a kép: csakis Farkas lehet az elkövető! Engek bizo­nyítása érdekében felkérték poligráfos hazugságvizsgálatra, amelynek eleget is tett. Miért ment bele Farkas a.vizs­gálatba? Erre nem tud választ adni a miskolci nyomozótiszt, csak találgatni lehet, számára is rejtély, miért írta alá MÍNUSZ ***** -OS | CSAK EGY A BIZTOS: A I SZÁLLÓ MAKÓJA io

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék